اوقات شرعی به افق سردآبرود
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی سردآبرود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سردآبرود

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سردآبرود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1005:5213:0116:5120:1020:3121:2800:10
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0906:5214:0117:5121:1121:3222:2901:10
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0807:5115:0118:5122:1222:3223:3002:10
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5116:0119:5223:1223:3300:3103:10
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0609:5017:0120:5200:1300:3401:3204:09
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5018:0221:5201:1401:3502:3305:09
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0411:4919:0222:5202:1502:3603:3406:09
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0312:4920:0223:5203:1503:3604:3507:09
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0313:4821:0200:5304:1604:3705:3608:09
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0214:4822:0201:5305:1705:3806:3709:09
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0115:4723:0202:5306:1706:3807:3810:09
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0116:4700:0203:5307:1807:3908:3911:09
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0017:4701:0204:5308:1908:4009:3912:09
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5918:4602:0305:5409:1909:4010:4013:09
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5919:4603:0306:5410:2010:4111:4114:09
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5820:4604:0307:5411:2011:4212:4215:09
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5821:4605:0308:5412:2112:4213:4216:09
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5822:4606:0309:5513:2113:4314:4317:10
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5723:4507:0410:5514:2214:4315:4418:10
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:4508:0411:5515:2215:4416:4419:10
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5701:4509:0412:5516:2316:4417:4520:10
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5602:4510:0413:5517:2317:4518:4521:10
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5603:4511:0414:5618:2418:4519:4622:10
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5604:4512:0515:5619:2419:4620:4623:10
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5605:4513:0516:5620:2520:4621:4700:10
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5606:4514:0517:5621:2521:4622:4701:10
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5607:4515:0518:5722:2522:4723:4802:11
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5608:4516:0519:5723:2623:4700:4803:11
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5609:4617:0620:5700:2600:4701:4804:11
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5610:4618:0621:5701:2601:4802:4905:11
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5611:4619:0622:5802:2602:4803:4906:11