اوقات شرعی به افق چالوس
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی چالوس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چالوس

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چالوس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1005:5213:0116:5120:1020:3121:2800:10
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0906:5214:0117:5121:1121:3222:2901:10
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5115:0118:5122:1222:3223:3002:10
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0708:5016:0119:5223:1223:3300:3103:10
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0609:5017:0120:5200:1300:3401:3204:09
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0510:4918:0121:5201:1401:3502:3305:09
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0411:4919:0222:5202:1502:3603:3406:09
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0312:4820:0223:5203:1503:3604:3507:09
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0313:4821:0200:5304:1604:3705:3608:09
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0214:4822:0201:5305:1705:3806:3709:09
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0115:4723:0202:5306:1706:3807:3810:09
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0116:4700:0203:5307:1807:3908:3811:09
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0017:4701:0204:5308:1808:4009:3912:09
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5918:4602:0305:5409:1909:4010:4013:09
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5919:4603:0306:5410:2010:4111:4114:09
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5820:4604:0307:5411:2011:4212:4215:09
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5821:4605:0308:5412:2112:4213:4216:09
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5822:4606:0309:5413:2113:4314:4317:09
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5723:4507:0410:5514:2214:4315:4418:10
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5700:4508:0411:5515:2215:4416:4419:10
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5701:4509:0412:5516:2316:4417:4520:10
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5702:4510:0413:5517:2317:4518:4521:10
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5603:4511:0414:5618:2418:4519:4622:10
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5604:4512:0515:5619:2419:4620:4623:10
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5605:4513:0516:5620:2420:4621:4700:10
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5606:4514:0517:5621:2521:4622:4701:10
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5607:4515:0518:5722:2522:4723:4802:11
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5608:4516:0519:5723:2523:4700:4803:11
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5609:4617:0620:5700:2600:4701:4804:11
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5610:4618:0621:5701:2601:4802:4805:11
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5711:4619:0622:5702:2602:4803:4906:11