اوقات شرعی به افق ولی آباد تنکابن
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی ولی آباد تنکابن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ولی آباد تنکابن

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ولی آباد تنکابن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1105:5413:0316:5320:1220:3321:3000:12
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1006:5314:0317:5321:1321:3422:3201:12
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0907:5315:0318:5322:1422:3523:3302:11
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0808:5216:0319:5423:1423:3500:3403:11
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0709:5217:0320:5400:1500:3601:3404:11
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0610:5118:0321:5401:1601:3702:3505:11
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0611:5119:0322:5402:1702:3803:3606:11
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0512:5020:0423:5403:1703:3804:3707:11
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0413:5021:0400:5504:1804:3905:3808:11
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0314:4922:0401:5505:1905:4006:3909:11
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0315:4923:0402:5506:1906:4107:4010:11
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0216:4900:0403:5507:2007:4108:4111:11
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0117:4801:0404:5608:2108:4209:4212:11
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0118:4802:0505:5609:2109:4310:4213:11
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0019:4803:0506:5610:2210:4311:4314:11
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0020:4804:0507:5611:2211:4412:4415:11
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5921:4705:0508:5612:2312:4413:4516:11
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5922:4706:0509:5713:2413:4514:4517:11
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5923:4707:0510:5714:2414:4515:4618:11
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5800:4708:0611:5715:2515:4616:4719:11
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5801:4709:0612:5716:2516:4717:4720:11
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5802:4710:0613:5817:2517:4718:4821:12
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5803:4711:0614:5818:2618:4719:4822:12
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5704:4712:0615:5819:2619:4820:4923:12
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5705:4713:0716:5820:2720:4821:4900:12
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5706:4714:0717:5821:2721:4922:5001:12
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5707:4715:0718:5922:2722:4923:5002:12
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5708:4716:0719:5923:2823:4900:5003:13
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5709:4717:0820:5900:2800:5001:5104:13
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5810:4718:0821:5901:2801:5002:5105:13
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5811:4719:0823:0002:2802:5003:5106:13