اوقات شرعی به افق نشتارود
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی نشتارود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نشتارود

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق نشتارود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5805:4713:0816:5920:2820:5021:5100:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5806:4814:0818:0021:2821:5022:5101:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5807:4815:0819:0022:2922:5023:5102:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5908:4816:0920:0023:2923:5000:5103:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5909:4917:0921:0000:2900:5001:5104:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0010:4918:0922:0001:2901:5002:5105:14
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0011:4919:0923:0102:2902:5003:5106:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0112:5020:0900:0103:2903:5004:5107:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0113:5021:1001:0104:2904:5005:5108:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0214:5122:1002:0105:2905:5006:5109:15
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0215:5123:1003:0106:2906:5007:5110:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0316:5100:1004:0107:2907:5008:5011:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0417:5201:1005:0208:2808:5009:5012:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0418:5202:1006:0209:2809:5010:5013:16
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0519:5303:1107:0210:2810:4911:4914:17
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0620:5404:1108:0211:2811:4912:4915:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0721:5405:1109:0212:2812:4913:4916:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0822:5506:1110:0213:2713:4914:4817:17
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0823:5507:1111:0214:2714:4815:4818:18
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0900:5608:1112:0215:2715:4816:4719:18
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1001:5709:1213:0216:2616:4717:4720:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1102:5710:1214:0317:2617:4718:4621:19
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1203:5811:1215:0318:2518:4619:4522:19
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1304:5912:1216:0319:2519:4620:4523:19
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1405:5913:1217:0320:2420:4521:4400:19
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1507:0014:1218:0321:2421:4522:4301:20
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1608:0115:1219:0322:2322:4423:4202:20
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1709:0116:1220:0323:2323:4400:4103:20
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1810:0217:1221:0300:2200:4301:4104:20
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2011:0318:1222:0201:2101:4202:4005:20
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2112:0419:1223:0202:2102:4103:3906:21