اوقات شرعی به افق کترا
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی کترا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کترا

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کترا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5413:0316:5320:1220:3321:3000:11
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5314:0317:5321:1321:3422:3101:11
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0907:5315:0318:5322:1422:3423:3202:11
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5216:0319:5323:1423:3500:3303:11
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0709:5117:0320:5400:1500:3601:3404:11
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:5118:0321:5401:1601:3702:3505:11
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5019:0322:5402:1602:3703:3606:11
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:5020:0323:5403:1703:3804:3707:11
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:5021:0400:5404:1804:3905:3808:11
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:4922:0401:5505:1905:4006:3909:11
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:4923:0402:5506:1906:4007:4010:11
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:4800:0403:5507:2007:4108:4111:11
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0117:4801:0404:5508:2008:4209:4112:11
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:4802:0405:5509:2109:4210:4213:11
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:4803:0506:5610:2210:4311:4314:11
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:4704:0507:5611:2211:4412:4415:11
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5921:4705:0508:5612:2312:4413:4416:11
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4706:0509:5613:2313:4514:4517:11
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4707:0510:5714:2414:4515:4618:11
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5800:4708:0511:5715:2415:4616:4619:11
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:4709:0612:5716:2516:4617:4720:11
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4710:0613:5717:2517:4718:4721:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4711:0614:5818:2618:4719:4822:12
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4712:0615:5819:2619:4820:4823:12
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5705:4713:0716:5820:2620:4821:4900:12
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:4714:0717:5821:2721:4822:4901:12
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:4715:0718:5822:2722:4923:5002:12
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:4716:0719:5923:2723:4900:5003:12
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4717:0720:5900:2800:4901:5004:13
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:4718:0821:5901:2801:5002:5105:13
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:4719:0822:5902:2802:5003:5106:13