اوقات شرعی به افق اشکور
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی اشکور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اشکور

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اشکور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5513:0416:5420:1320:3321:3100:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5514:0417:5421:1321:3422:3201:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5415:0418:5422:1422:3523:3302:12
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5316:0419:5423:1523:3600:3403:12
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5317:0420:5400:1600:3701:3504:12
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5218:0421:5501:1601:3702:3605:12
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5219:0422:5502:1702:3803:3706:12
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:5120:0423:5503:1803:3904:3807:12
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:5121:0500:5504:1904:4005:3808:12
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:5122:0501:5505:1905:4006:3909:12
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:5023:0502:5606:2006:4107:4010:12
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:5000:0503:5607:2007:4208:4111:12
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:5001:0504:5608:2108:4209:4212:12
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0218:4902:0505:5609:2209:4310:4313:12
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:4903:0606:5710:2210:4411:4314:12
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0120:4904:0607:5711:2311:4412:4415:12
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0121:4905:0608:5712:2312:4513:4516:12
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:4806:0609:5713:2413:4514:4617:12
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0023:4807:0610:5714:2514:4615:4618:12
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:4808:0611:5815:2515:4616:4719:12
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:4809:0712:5816:2516:4717:4720:13
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5902:4810:0713:5817:2617:4718:4821:13
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:4811:0714:5818:2618:4819:4822:13
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:4812:0715:5919:2719:4820:4923:13
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:4813:0816:5920:2720:4921:4900:13
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:4814:0817:5921:2821:4922:5001:13
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:4815:0818:5922:2822:4923:5002:13
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:4816:0819:5923:2823:5000:5103:14
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:4817:0821:0000:2800:5001:5104:14
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:4918:0922:0001:2901:5002:5105:14
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:4919:0923:0002:2902:5003:5106:14