اوقات شرعی به افق اشکور
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی اشکور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اشکور

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق اشکور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0005:4913:0917:0020:2920:5121:5200:14
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0006:4914:0918:0121:2921:5122:5201:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0007:4915:0919:0122:2922:5123:5202:15
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0108:5016:1020:0123:3023:5100:5203:15
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0109:5017:1021:0100:3000:5101:5204:15
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0110:5018:1022:0101:3001:5102:5205:16
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0211:5119:1023:0202:3002:5103:5206:16
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0212:5120:1100:0203:3003:5104:5207:16
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0313:5221:1101:0204:3004:5105:5208:16
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0314:5222:1102:0205:3005:5106:5209:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0415:5223:1103:0206:3006:5107:5110:17
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0516:5300:1104:0207:3007:5108:5111:17
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0517:5301:1105:0308:2908:5109:5112:17
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0618:5402:1206:0309:2909:5110:5113:18
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0719:5403:1207:0310:2910:5011:5014:18
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0820:5504:1208:0311:2911:5012:5015:18
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0821:5605:1209:0312:2912:5013:4916:18
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0922:5606:1210:0313:2813:5014:4917:19
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1023:5707:1211:0314:2814:4915:4918:19
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1100:5708:1312:0315:2815:4916:4819:19
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1201:5809:1313:0316:2716:4817:4720:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1302:5910:1314:0417:2717:4818:4721:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1403:5911:1315:0418:2618:4719:4622:20
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1505:0012:1316:0419:2619:4720:4623:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1606:0113:1317:0420:2520:4621:4500:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1707:0114:1318:0421:2521:4622:4401:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1808:0215:1319:0422:2422:4523:4302:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1909:0316:1320:0423:2423:4500:4203:21
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2010:0317:1321:0400:2300:4401:4204:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2111:0418:1422:0401:2301:4302:4105:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2212:0519:1423:0302:2202:4303:4006:22