اوقات شرعی به افق ولیسده
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی ولیسده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ولیسده

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ولیسده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0705:4912:5816:4720:0620:2721:2400:07
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0606:4913:5817:4721:0721:2822:2501:06
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0507:4814:5818:4822:0822:2823:2602:06
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0408:4815:5819:4823:0823:2900:2703:06
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0309:4716:5820:4800:0900:3001:2804:06
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0210:4617:5821:4801:1001:3102:2905:06
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0211:4618:5822:4802:1102:3203:3006:06
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0112:4619:5823:4803:1103:3204:3107:06
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0013:4520:5800:4904:1204:3305:3208:06
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5914:4521:5901:4905:1305:3406:3309:06
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5915:4422:5902:4906:1306:3407:3310:06
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5816:4423:5903:4907:1407:3508:3411:06
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5817:4400:5904:5008:1508:3609:3512:06
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5718:4301:5905:5009:1509:3610:3613:06
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5719:4302:5906:5010:1610:3711:3714:06
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5620:4304:0007:5011:1611:3812:3715:06
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5621:4305:0008:5012:1712:3813:3816:06
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5522:4306:0009:5113:1713:3914:3917:06
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5523:4307:0010:5114:1814:3915:3918:06
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5500:4208:0011:5115:1815:4016:4019:06
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5401:4209:0112:5116:1916:4017:4020:07
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5402:4210:0113:5217:1917:4118:4121:07
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5403:4211:0114:5218:2018:4119:4122:07
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5404:4212:0115:5219:2019:4220:4223:07
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5405:4213:0116:5220:2020:4221:4200:07
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5406:4214:0217:5221:2121:4222:4301:07
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5407:4215:0218:5322:2122:4323:4302:07
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5408:4316:0219:5323:2123:4300:4403:08
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5409:4317:0220:5300:2200:4301:4404:08
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5410:4318:0221:5301:2201:4302:4405:08
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5411:4319:0322:5402:2202:4403:4406:08