اوقات شرعی به افق بایجان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی بایجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بایجان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بایجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1005:5112:5816:4620:0520:2521:2200:07
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0906:5013:5817:4621:0621:2622:2301:07
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0807:5014:5818:4722:0622:2723:2402:07
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0708:4915:5819:4723:0723:2800:2503:07
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0609:4816:5820:4700:0800:2801:2604:07
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0510:4817:5821:4701:0801:2902:2705:07
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0411:4718:5822:4702:0902:3003:2806:07
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0412:4719:5823:4703:1003:3104:2807:07
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0313:4720:5800:4804:1104:3105:2908:07
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0214:4621:5901:4805:1105:3206:3009:07
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0215:4622:5902:4806:1206:3307:3110:07
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0116:4623:5903:4807:1207:3308:3211:07
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0017:4500:5904:4808:1308:3409:3312:07
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0018:4501:5905:4909:1409:3510:3313:07
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5919:4502:5906:4910:1410:3511:3414:07
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5920:4404:0007:4911:1511:3612:3515:07
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5821:4405:0008:4912:1512:3613:3616:07
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5822:4406:0009:4913:1613:3714:3617:07
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5823:4407:0010:5014:1614:3815:3718:07
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:4408:0011:5015:1715:3816:3719:07
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5701:4409:0012:5016:1716:3917:3820:07
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5702:4410:0113:5017:1817:3918:3921:07
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5703:4411:0114:5118:1818:3919:3922:08
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5704:4412:0115:5119:1919:4020:4023:08
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5705:4413:0116:5120:1920:4021:4000:08
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5706:4414:0217:5121:1921:4122:4001:08
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5707:4415:0218:5222:2022:4123:4102:08
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5708:4416:0219:5223:2023:4100:4103:08
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5709:4417:0220:5200:2000:4201:4104:09
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5710:4418:0221:5201:2101:4202:4205:09
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5711:4519:0322:5202:2102:4203:4206:09