اوقات شرعی به افق امامزاده عبدالله
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی امامزاده عبدالله

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امامزاده عبدالله

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی خرداد ماه به افق امامزاده عبدالله
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0705:4912:5716:4720:0620:2621:2400:07
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0606:4913:5817:4721:0721:2722:2501:06
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0607:4814:5818:4722:0722:2823:2602:06
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0508:4815:5819:4723:0823:2900:2703:06
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0409:4716:5820:4800:0900:3001:2704:06
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0310:4717:5821:4801:0901:3002:2805:06
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0211:4618:5822:4802:1002:3103:2906:06
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0112:4619:5823:4803:1103:3204:3007:06
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0113:4520:5800:4804:1204:3305:3108:06
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0014:4521:5801:4905:1205:3306:3209:06
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5915:4522:5902:4906:1306:3407:3310:06
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5916:4423:5903:4907:1407:3508:3411:06
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5817:4400:5904:4908:1408:3509:3412:06
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5718:4401:5905:4909:1509:3610:3513:06
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5719:4302:5906:5010:1510:3711:3614:06
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5620:4303:5907:5011:1611:3712:3715:06
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5621:4305:0008:5012:1612:3813:3716:06
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5622:4306:0009:5013:1713:3814:3817:06
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5523:4307:0010:5114:1814:3915:3918:06
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5500:4208:0011:5115:1815:3916:3919:06
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5501:4209:0012:5116:1816:4017:4020:07
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5402:4210:0113:5117:1917:4018:4121:07
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5403:4211:0114:5118:1918:4119:4122:07
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5404:4212:0115:5219:2019:4120:4223:07
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5405:4213:0116:5220:2020:4221:4200:07
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5406:4214:0117:5221:2121:4222:4201:07
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5407:4215:0218:5222:2122:4223:4302:07
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5408:4316:0219:5323:2123:4300:4303:08
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5409:4317:0220:5300:2100:4301:4304:08
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5410:4318:0221:5301:2201:4302:4405:08
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5411:4319:0322:5302:2202:4303:4406:08