اوقات شرعی به افق بیوران
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی بیوران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیوران

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیوران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:1813:2517:1420:3320:5421:5100:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:1714:2518:1421:3421:5422:5201:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1615:2519:1522:3522:5523:5302:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1616:2520:1523:3523:5600:5303:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1517:2621:1500:3600:5701:5404:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1518:2622:1501:3701:5802:5505:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1419:2623:1502:3702:5803:5606:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:1420:2600:1603:3803:5904:5707:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2914:1321:2601:1604:3905:0005:5808:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2815:1322:2602:1605:3906:0006:5909:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:1323:2603:1606:4007:0108:0010:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2717:1200:2604:1607:4108:0209:0111:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:1201:2705:1708:4109:0210:0112:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2619:1202:2706:1709:4210:0311:0213:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:1203:2707:1710:4311:0412:0314:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2521:1104:2708:1711:4312:0413:0415:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2522:1105:2709:1712:4413:0514:0416:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2423:1106:2810:1813:4414:0515:0517:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2400:1107:2811:1814:4515:0616:0618:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2401:1108:2812:1815:4516:0617:0619:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2402:1109:2813:1816:4617:0718:0720:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2303:1110:2814:1817:4618:0719:0721:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2304:1111:2915:1918:4619:0820:0822:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2305:1112:2916:1919:4720:0821:0823:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2306:1113:2917:1920:4721:0922:0900:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2307:1114:2918:1921:4822:0923:0901:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2308:1115:2919:2022:4823:0900:0902:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2309:1116:3020:2023:4800:1001:1003:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2310:1117:3021:2000:4901:1002:1004:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2311:1118:3022:2001:4902:1003:1005:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2312:1119:3023:2102:4903:1004:1106:36