اوقات شرعی به افق بیوران
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی بیوران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیوران

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیوران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:1813:2517:1420:3320:5321:5000:35
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:1714:2518:1421:3421:5422:5101:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1715:2519:1522:3422:5523:5202:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1616:2520:1523:3523:5600:5303:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1517:2521:1500:3600:5701:5404:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1518:2622:1501:3701:5702:5505:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:1419:2623:1502:3702:5803:5606:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:1420:2600:1503:3803:5904:5707:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:1421:2601:1604:3905:0005:5808:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:1322:2602:1605:3906:0006:5909:34
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:1323:2603:1606:4007:0108:0010:34
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:1200:2604:1607:4108:0209:0011:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:1201:2705:1608:4109:0210:0112:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:1202:2706:1709:4210:0311:0213:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:1203:2707:1710:4211:0412:0314:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:1104:2708:1711:4312:0413:0315:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:1105:2709:1712:4413:0514:0416:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2423:1106:2710:1813:4414:0515:0517:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2400:1107:2811:1814:4515:0616:0518:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:1108:2812:1815:4516:0617:0619:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:1109:2813:1816:4617:0718:0720:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2303:1110:2814:1817:4618:0719:0721:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2304:1111:2815:1918:4619:0820:0822:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2305:1112:2916:1919:4720:0821:0823:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2306:1113:2917:1920:4721:0922:0900:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2307:1114:2918:1921:4822:0923:0901:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2308:1115:2919:2022:4823:0900:0902:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2309:1116:3020:2023:4800:1001:1003:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2310:1117:3021:2000:4801:1002:1004:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2311:1118:3022:2001:4902:1003:1005:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2312:1119:3023:2002:4903:1004:1106:36