اوقات شرعی به افق آب اسک
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی آب اسک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آب اسک

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آب اسک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1005:5112:5816:4620:0520:2621:2200:08
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0906:5113:5817:4721:0621:2622:2301:08
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5014:5818:4722:0722:2723:2402:08
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0808:4915:5819:4723:0723:2800:2503:07
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0709:4916:5820:4700:0800:2901:2604:07
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:4817:5921:4701:0901:3002:2705:07
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0511:4818:5922:4802:1002:3003:2806:07
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0412:4819:5923:4803:1003:3104:2907:07
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:4720:5900:4804:1104:3205:3008:07
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:4721:5901:4805:1205:3206:3009:07
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0215:4622:5902:4806:1206:3307:3110:07
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:4623:5903:4907:1307:3408:3211:07
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0117:4600:5904:4908:1308:3409:3312:07
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:4602:0005:4909:1409:3510:3413:07
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:4503:0006:4910:1510:3611:3414:07
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:4504:0007:4911:1511:3612:3515:07
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5921:4505:0008:5012:1612:3713:3616:07
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4506:0009:5013:1613:3714:3617:08
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4507:0110:5014:1714:3815:3718:08
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5800:4508:0111:5015:1715:3816:3819:08
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:4409:0112:5016:1816:3917:3820:08
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4410:0113:5117:1817:3918:3921:08
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4411:0114:5118:1818:4019:3922:08
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4412:0215:5119:1919:4020:4023:08
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4413:0216:5120:1920:4021:4000:08
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4514:0217:5221:2021:4122:4001:09
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4515:0218:5222:2022:4123:4102:09
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:4516:0219:5223:2023:4100:4103:09
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4517:0320:5200:2100:4201:4204:09
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:4518:0321:5201:2101:4202:4205:09
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:4519:0322:5302:2102:4203:4206:10