اوقات شرعی به افق کوهنانی
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی کوهنانی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوهنانی

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کوهنانی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1613:1717:0120:1920:3821:3200:29
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1614:1718:0121:1921:3922:3301:29
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3908:1515:1719:0122:2022:4023:3402:29
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:1516:1820:0123:2123:4100:3503:29
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1417:1821:0100:2100:4101:3604:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1418:1822:0201:2201:4202:3705:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3612:1319:1823:0202:2302:4303:3706:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:1320:1800:0203:2303:4304:3807:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1321:1801:0204:2404:4405:3908:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3415:1222:1802:0205:2505:4506:4009:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1223:1803:0206:2506:4507:4010:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3317:1200:1904:0207:2607:4608:4111:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1201:1905:0308:2608:4609:4212:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:1102:1906:0309:2709:4710:4313:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3220:1103:1907:0310:2710:4811:4314:29
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:1104:1908:0311:2811:4812:4415:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3122:1105:1909:0312:2812:4913:4516:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3123:1106:2010:0313:2913:4914:4517:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:1107:2011:0414:2914:5015:4618:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3001:1008:2012:0415:3015:5016:4619:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3002:1009:2013:0416:3016:5117:4720:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3003:1010:2014:0417:3117:5118:4721:30
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3004:1011:2115:0418:3118:5119:4822:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3005:1012:2116:0519:3119:5220:4823:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3006:1113:2117:0520:3220:5221:4900:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3007:1114:2118:0521:3221:5222:4901:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3008:1115:2219:0522:3222:5323:4902:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3009:1116:2220:0623:3323:5300:5003:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3010:1117:2221:0600:3300:5301:5004:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1118:2222:0601:3301:5402:5005:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3012:1119:2223:0602:3302:5403:5006:32