اوقات شرعی به افق کوهدشت
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی کوهدشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوهدشت

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کوهدشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3906:1513:1617:0020:1820:3721:3100:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3807:1414:1618:0021:1821:3822:3201:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1415:1619:0022:1922:3923:3302:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1316:1620:0023:2023:4000:3403:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3610:1317:1721:0100:2000:4001:3504:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3511:1318:1722:0101:2101:4102:3605:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:1219:1723:0102:2202:4203:3706:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3413:1220:1700:0103:2203:4204:3707:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3314:1121:1701:0104:2304:4305:3808:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:1122:1702:0105:2405:4406:3909:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:1123:1703:0106:2406:4407:4010:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:1000:1804:0207:2507:4508:4011:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3118:1001:1805:0208:2508:4609:4112:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:1002:1806:0209:2609:4610:4213:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:1003:1807:0210:2610:4711:4314:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:1004:1808:0211:2711:4712:4315:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0905:1809:0212:2812:4813:4416:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0906:1910:0313:2813:4814:4417:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0907:1911:0314:2814:4915:4518:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:0908:1912:0315:2915:4916:4619:29
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0909:1913:0316:2916:5017:4620:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0910:1914:0317:3017:5018:4721:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:0911:2015:0418:3018:5119:4722:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0912:2016:0419:3119:5120:4823:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0913:2017:0420:3120:5121:4800:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0914:2018:0421:3121:5222:4801:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0915:2019:0422:3222:5223:4902:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0916:2120:0523:3223:5200:4903:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1017:2121:0500:3200:5301:4904:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1018:2122:0501:3201:5302:5005:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:1019:2123:0502:3302:5303:5006:31