اوقات شرعی به افق کوهدشت
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی کوهدشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوهدشت

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کوهدشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:1513:1617:0020:1820:3821:3200:28
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3807:1414:1618:0021:1921:3822:3201:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:1415:1619:0022:1922:3923:3302:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3609:1316:1620:0023:2023:4000:3403:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3510:1317:1721:0100:2100:4001:3504:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3511:1218:1722:0101:2101:4102:3605:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3412:1219:1723:0102:2202:4203:3706:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:1220:1700:0103:2303:4304:3807:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3314:1121:1701:0104:2304:4305:3808:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3215:1122:1702:0105:2405:4406:3909:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3216:1123:1703:0106:2406:4407:4010:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:1000:1804:0207:2507:4508:4111:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3118:1001:1805:0208:2508:4609:4112:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:1002:1806:0209:2609:4610:4213:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1003:1807:0210:2710:4711:4314:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:0904:1808:0211:2711:4712:4315:28
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0905:1809:0312:2812:4813:4416:28
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0906:1910:0313:2813:4814:4517:28
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0907:1911:0314:2914:4915:4518:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:0908:1912:0315:2915:4916:4619:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0909:1913:0316:2916:5017:4620:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0910:1914:0317:3017:5018:4721:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:0911:2015:0418:3018:5119:4722:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0912:2016:0419:3119:5120:4823:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0913:2017:0420:3120:5121:4800:29
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0914:2018:0421:3121:5222:4801:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0915:2019:0522:3222:5223:4902:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0916:2120:0523:3223:5200:4903:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1017:2121:0500:3200:5301:4904:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1018:2122:0501:3201:5302:5005:30
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2812:1019:2123:0502:3302:5303:5006:31