اوقات شرعی به افق کاکارضا
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی کاکارضا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کاکارضا

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کاکارضا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:1213:1416:5820:1620:3521:3000:25
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1114:1417:5821:1621:3622:3101:25
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1115:1418:5822:1722:3723:3102:25
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1016:1419:5823:1823:3800:3203:25
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1017:1420:5800:1800:3801:3304:25
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3111:0918:1421:5901:1901:3902:3405:25
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0919:1422:5902:2002:4003:3506:25
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:0920:1423:5903:2003:4004:3607:25
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2914:0821:1400:5904:2104:4105:3608:25
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2915:0822:1501:5905:2205:4206:3709:25
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:0823:1502:5906:2206:4207:3810:25
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:0700:1503:5907:2307:4308:3911:25
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:0701:1505:0008:2308:4409:3912:25
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:0702:1506:0009:2409:4410:4013:25
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:0703:1507:0010:2410:4511:4114:25
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2621:0604:1608:0011:2511:4512:4115:25
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2622:0605:1609:0012:2612:4613:4216:26
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2523:0606:1610:0113:2613:4614:4317:26
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2500:0607:1611:0114:2614:4715:4318:26
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2501:0608:1612:0115:2715:4716:4419:26
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2502:0609:1713:0116:2716:4817:4420:26
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2503:0610:1714:0117:2817:4818:4521:26
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2404:0611:1715:0218:2818:4919:4522:26
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2405:0612:1716:0219:2919:4920:4623:26
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0613:1717:0220:2920:4921:4600:27
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0614:1818:0221:2921:5022:4701:27
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0615:1819:0222:3022:5023:4702:27
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0616:1820:0323:3023:5000:4703:27
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0617:1821:0300:3000:5101:4804:27
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0718:1922:0301:3001:5102:4805:28
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2512:0719:1923:0302:3102:5103:4806:28