اوقات شرعی به افق کاکارضا
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی کاکارضا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کاکارضا

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کاکارضا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1213:1416:5820:1620:3521:2900:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:1114:1417:5821:1621:3622:3001:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1115:1418:5822:1722:3723:3102:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1016:1419:5823:1823:3800:3203:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1017:1420:5800:1800:3801:3304:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:0918:1421:5801:1901:3902:3405:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:0919:1422:5902:2002:4003:3506:25
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:0920:1423:5903:2003:4004:3507:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:0821:1400:5904:2104:4105:3608:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:0822:1501:5905:2105:4206:3709:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:0823:1502:5906:2206:4207:3810:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2817:0700:1503:5907:2307:4308:3911:25
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0701:1505:0008:2308:4309:3912:25
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2719:0702:1506:0009:2409:4410:4013:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0703:1507:0010:2410:4511:4114:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:0604:1608:0011:2511:4512:4115:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2622:0605:1609:0012:2512:4613:4216:26
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:0606:1610:0013:2613:4614:4317:26
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0607:1611:0114:2614:4715:4318:26
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2501:0608:1612:0115:2715:4716:4419:26
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2502:0609:1713:0116:2716:4817:4420:26
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2503:0610:1714:0117:2817:4818:4521:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0611:1715:0118:2818:4919:4522:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0612:1716:0219:2819:4920:4623:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0613:1717:0220:2920:4921:4600:27
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0614:1818:0221:2921:5022:4701:27
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0615:1819:0222:3022:5023:4702:27
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0616:1820:0323:3023:5000:4703:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0617:1821:0300:3000:5101:4804:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0718:1822:0301:3001:5102:4805:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0719:1923:0302:3102:5103:4806:28