اوقات شرعی به افق الشتر
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی الشتر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق الشتر

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق الشتر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1213:1416:5820:1620:3621:3000:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1114:1417:5821:1721:3622:3101:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1115:1418:5822:1722:3723:3202:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1016:1419:5923:1823:3800:3303:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1017:1420:5900:1900:3901:3404:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:0918:1421:5901:1901:3902:3405:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0919:1422:5902:2002:4003:3506:25
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:0820:1423:5903:2103:4104:3607:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:0821:1400:5904:2104:4105:3708:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:0822:1501:5905:2205:4206:3809:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:0723:1503:0006:2206:4307:3810:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:0700:1504:0007:2307:4308:3911:25
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0701:1505:0008:2408:4409:4012:25
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:0602:1506:0009:2409:4410:4113:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0603:1507:0010:2510:4511:4114:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:0604:1608:0011:2511:4612:4215:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:0605:1609:0112:2612:4613:4316:25
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:0606:1610:0113:2613:4714:4317:26
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2400:0607:1611:0114:2714:4715:4418:26
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0608:1612:0115:2715:4816:4419:26
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0609:1713:0116:2816:4817:4520:26
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0610:1714:0217:2817:4918:4521:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0611:1715:0218:2818:4919:4622:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0612:1716:0219:2919:4920:4623:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0613:1717:0220:2920:5021:4700:26
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0614:1818:0221:3021:5022:4701:27
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0615:1819:0322:3022:5023:4702:27
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0616:1820:0323:3023:5100:4803:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0617:1821:0300:3000:5101:4804:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0618:1822:0301:3101:5102:4805:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0619:1923:0402:3102:5203:4906:28