اوقات شرعی به افق قطور
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی قطور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قطور

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قطور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1613:2917:2220:4321:0422:0400:36
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2707:1514:2918:2321:4422:0523:0501:35
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2608:1415:2919:2322:4423:0600:0602:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2509:1416:2920:2323:4500:0701:0703:35
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2410:1317:2921:2300:4601:0802:0804:35
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2311:1318:3022:2401:4702:0803:0905:35
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2212:1219:3023:2402:4803:0904:1006:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2113:1220:3000:2403:4804:1005:1107:35
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2114:1121:3001:2404:4905:1106:1208:35
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2015:1122:3002:2505:5006:1207:1309:35
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1916:1023:3003:2506:5007:1208:1410:35
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1817:1000:3004:2507:5108:1309:1511:35
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1818:0901:3105:2508:5209:1410:1612:35
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1719:0902:3106:2509:5210:1411:1713:35
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1620:0903:3107:2610:5311:1512:1814:35
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1621:0904:3108:2611:5412:1613:1815:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1522:0805:3109:2612:5413:1614:1916:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1523:0806:3110:2613:5514:1715:2017:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1500:0807:3211:2714:5515:1716:2118:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1401:0808:3212:2715:5616:1817:2119:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1402:0809:3213:2716:5617:1918:2220:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1403:0810:3214:2717:5718:1919:2221:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1304:0811:3215:2818:5719:1920:2322:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1305:0812:3316:2819:5820:2021:2423:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1306:0813:3317:2820:5821:2022:2400:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1307:0814:3318:2821:5822:2123:2401:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1308:0815:3319:2922:5923:2100:2502:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1309:0816:3320:2923:5900:2101:2503:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1310:0817:3421:2900:5901:2202:2504:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1311:0818:3422:2902:0002:2203:2605:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1312:0819:3423:3003:0003:2204:2606:37