اوقات شرعی به افق قطور
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی قطور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قطور

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قطور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1613:2917:2220:4321:0422:0400:36
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1514:2918:2321:4322:0523:0501:35
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1415:2919:2322:4423:0600:0602:35
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2509:1416:2920:2323:4500:0701:0703:35
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2410:1317:2921:2300:4601:0702:0804:35
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2311:1318:2922:2401:4702:0803:0905:35
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:1219:3023:2402:4703:0904:1006:35
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2213:1220:3000:2403:4804:1005:1107:35
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2114:1121:3001:2404:4905:1106:1208:35
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2015:1122:3002:2405:5006:1107:1309:35
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1916:1023:3003:2506:5007:1208:1410:35
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1817:1000:3004:2507:5108:1309:1511:35
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1818:1001:3005:2508:5209:1410:1612:35
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1719:0902:3106:2509:5210:1411:1713:35
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1720:0903:3107:2610:5311:1512:1814:35
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1621:0904:3108:2611:5312:1613:1815:35
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1522:0805:3109:2612:5413:1614:1916:35
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1523:0806:3110:2613:5514:1715:2017:35
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1500:0807:3211:2714:5515:1716:2018:35
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1401:0808:3212:2715:5616:1817:2119:35
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1402:0809:3213:2716:5617:1818:2220:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1403:0810:3214:2717:5718:1919:2221:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1304:0811:3215:2818:5719:1920:2322:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1305:0812:3316:2819:5820:2021:2323:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1306:0813:3317:2820:5821:2022:2400:36
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1307:0814:3318:2821:5822:2123:2401:36
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1308:0815:3319:2922:5923:2100:2502:36
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1309:0816:3320:2923:5900:2101:2503:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1310:0817:3421:2900:5901:2202:2504:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1311:0818:3422:2901:5902:2203:2605:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1312:0819:3423:2903:0003:2204:2606:37