راهی نیست که نشود پیموند

روز جهانی معلولان
1397/9/12
326499

قصه زندگی قهرمانان همیشه معطوف به بازو و نمایش زور آزمایی و قدرت جسمانی و قامت افراشتن نیست.
توامانِ باور و حرکت است که زندگی چیزی بیشتر از جسم است. این روح و اندیشه توانمند است که از آنها ابر قهرمان ساخته است.
و داستان امروزِ آنانی که کم توان کم اندام و به اصطلاحِ ساده انگارانه "معلول" نامیده می‌شود باورِ پرواز است که آمیخته به همت و حمایت است نه ترحم و قضاوت های ناجوانمردانه ای که نفس گرم این هم زیستانِ توان یاب را راهی آه و رنج می‌کند و برابری سهم مشترک هر دستیست که در دستهایشان می فشاریم به نشانه ی احترام.
باور کنیم توان یابانِ پر تلاش و موفق که عزمشان را بر پایه توانایی و اثبات، جزم کردند هنرمندان زندگیمان هستند که داستانشان را این چنین فریاد می‌زنند: بن بستی نیست، راهی نیست که نشود پیموند.
و ادامه بدهیم این بودن سپید را به بهانه لبخند و به احترامِ برابری برابری و برابری

فرزانه عنایتی
بادصباهمراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان