همه هستیم اگر زبان اشاره باشد

روز جهانی ناشنوایان
1397/7/8
479341


فدراسیون جهانی ناشنوایان WFD آخرین روز ماه سپتامبر که برابر با ۸ ماه مهر می باشد را به عنوان روز جهانی ناشنوایان نامگذاری کرده و شعار امسال ((همه هستیم اگر زبان اشاره باشد)) انتخاب شده است. 
چه خوب که در این هفته برای شناخت گروهی از افراد جامعه که بیش از ۵ درصد جامعه ی ما را تشکیل می دهند زمان بگذاریم و با انواع روش های ارتباط با آنها آشنا شویم:
- در برخورد اول، مطمئن شوید که کاملا رو به روی آنها قرار دارید و تماس چشمی مناسبی برقرار کنید.
- ابتدا از آنها بپرسید که آیا با لبخوانی متوجه می شوند یا ترجیح می دهد برایش بنویسید.
در صورتی که با لبخوانی موافق بود:
- جلوی دهان خود را به هیچ عنوان نپوشانید.
- با صدای بلند حرف نزنید.
- نه خیلی آهسته و نه خیلی سریع بلکه شمرده شمرده کلمات را بیان کنید.
- بیش از اندازه لبتان را باز و بسته نکنید.
- هر از گاهی مطمئن شوید که حرف های شما را می فهمد.
درصورتیکه با نوشتن موافق بود:
- قلم و کاغذ در اختیارش قرار بدهید تا برای شما بنویسد و شما نیز در جواب برایش بنویسید

برای اینکه ناشنوایی را بخواهید صدا کنید:
- به آرامی بر بازو یا شانه هایش بزنید.
- یا اگر روبه روی شما ایستاده دستانتان را برایش تکان دهید

روابط عمومی شبکه ی ملی سازمان های مردم نهاد ناشنوایان ایران