مهارت تصمیم گیری و انتخاب

هر دو تا را نخرید
1397/5/30
985245

مردد می شود کدام عروسک را بخرد، هم این یکی قشنگ است و هم آن یکی. مادر دارد به کودک راهنمایی می کند. "ببین عزیزم این یکی شعر میخونه و حرف میزنه ولی اون یکی حرف نمیزنه، در عوض چند تا لباس خوشگل توی جعبش داره" و...
ناگهان پدر همینطور که دستش در جیبش است سوت زنان از راه می رسد. "چی شده دخترم چرا یه عروسک انتخاب نمیکنی؟"
"آخه بابایی هر دوتاش را دوست دارم نمی دونم کدومش را انتخاب کنم؟ "
"خوب هر دو تاش رو بردار عزیزم"
بچه فریادی از شادی می زند و می گوید "بابا دوستت دارم" بابای قهرمان هم قند توی دلش آب می شود و می گوید: "منم همینطور دخترم".
به این وسیله این پدر دوست داشتنی به بدترین وجه ممکن صورت مسئله را پاک می کند. مسئله ای که قرار بود درس بزرگی را به کودک بیاموزد، اینکه گاهی در زندگی مجبور است بین چیزهایی که دوستشان دارد یکی را انتخاب کند و برای داشتن چیزی مجبور است از چیز دیگری چشم بپوشد.

در واقع یکی از مهمترین مهارت هایی که باید در کودکی آموخت "مهارت تصمیم گیری و انتخاب" است. 

کودک باید با قرار گرفتن در همین دوراهی های فانتزی کودکانه یاد بگیرد که چگونه با فکر کردن و بالا و پایین کردن گزینه ها بهترین انتخاب را داشته باشد.
اما هنگامی که والدین اینچنین قهرمانانه وارد میدان می شوند فرصت شرکت در یک چالش درس آموز و مفید را از کودکشان می گیرند.

شاد باشید
سید مهدی خدایی