به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

پایان شب سیه سپید است
1397/4/5
702792

هر سال در بیست و ششم ژوئن مردم جهان به یک مبارزه دعوت می شوند. مبارزه با عامل گرفتاری های بزرگ برای بشر. 
همان بلای خانه مان سوزی که اینجا در ایران معروف شده است به غول اعتیاد.
نمی شود نگرانش نبود. آمارها از جنایت های روز افزون این غول بی شاخ و دم حکایت می کند که پریشانی و بیکاری و طلاق و مرگ گوشه ای از آن است. 
اما این نگرانی آغاز یک عزم بزرگ است. 
آغاز یک مبارزه که هر کسی در آن سهمی دارد. 

سهم مادر مهربانی کردن است
سهم پدر توجه و حمایت
سهم پلیس مبارزه با سود جویان
سهم آموزگار آگاهی بخشی
سهم دولت امنیت و اشتغال و... 


شاید سهم من سخنی امید بخش است که روشنی را هدیه کند به آن چشمان نیمه باز. 
شاید سهم من این است که دستان بی رمقش را محکم در دستانم بگیرم و همسفرش باشم تا تولدی دیگر. 

یا اینکه نیمه شب دعایش کنم که
خداوندا
در آغوش رحمت بیکرانت آرامشی به او عطا فرما که جز تو کسی را نجوید
و عزمی که زنجیر اعتیاد را از پایش بگشاید
و نوری که راه را از چاه نشانش دهد 

بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان