فرمولی برای پاسخ به خواسته های کودک

بزغاله هفت صد دینار
1397/12/1
985046

رسم زندگی این است که گنج را به رنج می دهد و آدم اگر تکانی به خودش ندهد و برای خواسته اش تلاش نکند به جایی نمی رسد. این روزها بیشتر بچه ها فوراً به خواسته هایشان می رسند و انگیزه ای برای تلاش کردن پیدا نمی کنند. این بچه ها فردا که بزرگ می شوند و وارد جامعه می شوند حسابی توی ذوقشان می خورد وقتی می شنوند: "برادری به جا، بزغاله یکی هفت صد دینار"
چاره کار این است که در همین کودکی یادشان بدهیم که مفت و مجانی به خواسته هایشان نمی رسند و باید هزینه اش را بپردازند. فرمول زیر خیلی در این زمینه مفید است:

نیاز >>> تلاش >>> امتیاز >>> خواسته

یعنی اگر چیزی می خواهد باید برای به دست آوردنش تلاش کند و تلاش او باید به اندازه ای باشد که امتیاز لازم را کسب کند و آنوقت است که به خواسته اش می رسد.

مثلاً اگر عروسکی دلش را برده است با او شرط کنید که شعری را یاد بگیرد و در مقابل جمع با صدای بلند بخواند تا عروسک را برایش بخرید. یا یک هفته اتاقش را منظم نگاه دارد یا چند تا کاردستی بسازد و به شما بفروشد یا هر کار دیگری که می دانید از دستش بر می آید اما معمولاً در انجام آن کوتاهی می کند.

سید مهدی خدایی
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان