انتقاد از والدین در مقابل بچه ها

وکیل مدافع مهربان
1397/11/17
1056120

برای مامان بزرگ هیچ لذتی بالاتر از شیرین زبانی های سارینا و سپهر نیست. برای همین جمعه که بچه هایش مهمان او می شوند برایش بهترین روز هفته است. گاهی البته دلخور می شود از اینکه چرا پسر و عروسش بچه ها را دعوا می کنند. دوست دارد بچه ها همیشه خندان باشند. تحمل اشکشان را ندارد. برای همین گاهی تمام قد می شود وکیل مدافع بچه ها و از کتاب قانون خودش که حاصل سالها بچه داری است هزار و یک دلیل بر بی گناهی آنها می تراشد و قائله به نفع بچه ها تمام می شود.
گاهی حق با مادر بزرگ است و البته گاهی هم نه. گاهی انتقادش به جاست و گاهی نکته ای هست که از آن اطلاع ندارد. در هر حال بهتر است خانم جان اجازه بدهند پدر و مادر با روش و قانون خودشان با بچه ها رفتار کنند. کمی دندان بر سر جگر بگذارند و چیزی نگویند یا در فرصت مناسب در زمانی که بچه ها حضور ندارند تجربیات ارزشمند خودشان را در اختیار والدین بگذارد.
مادر بزرگ و پدر بزرگ و سایر نزدیگان باید بدانند حفظ اقتدار والدین در مقابل بچه ها از هر چیزی مهمتر است و محکوم کردن آنها بچه ها را نسبت به پدر و مادرشان جسور خواهد کرد. ممکن است بچه ها احساس کنند والدینشان مهربان نیستند.

سید مهدی خدایی
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان