معرفی بخش نیکوکاری 

تجربه شیرین مهربانی در بادصبا
1397/12/5
960117

خانواده محترم بادصبا
سلام

يکي از لذت بخش ترين حسهايي را که مي توانيم در روزهاي پاياني سال و در آستانه عيد نوروز و بهار طبيعت تجربه کنيم حس نوعدوستي و ياري رساني به نيازمندان هست تا روزهاي سختي را که شايد سخت تر هم بشود براي هم ساده تر کنيم.

مهرباني و نوعدوستي اگر زماني داشته باشد همين روزها و هفته هاست.

در همين راستا اين مجموعه با هدف تسهيل در ياري رساني به نيازمندان در نسخه جديد نرم افزار بادصبا (بارنگ) بخشي را با عنوان نيکوکاري راه اندازي کرده است تا شما همراهان هميشگي خير و برکت بتوانيد با اطمينان و با انتخاب موضوع نيکوکاري مورد نظرتان بصورت ويژه در اين امر نيک شريک شويد.


بادصبا به مناسبت روز احسان و نيکوکاري تصميم گرفته است فرصتي را براي معرفي بهتر مراکز خيريه خدوم فراهم آورد. در اين روز (14 اسفند 97) سه مرکز خيريه اي که بيشترين تعداد مشارکت مردمي را از طريق بخش نيکوکاري اپليکيشن دريافت کرده باشند بصورت ويژه در بخش اطلاعيه ها معرفي خواهند شد، مطمئنا مشارکت و همراهي شما به هر چه بيشتر و بهتر ديده شدن خيريه مدنظرتان کمک خواهد کرد.

* شايان ذکر است تعداد مراکز خيريه معرفي شده در بخش نيکوکاري در حال توسعه است و اين مجموعه همچنان پذيراي ديگر مراکز خيريه نيز مي باشد.

بادصبا
همراز سحرخيزان، همراه برنامه ريزان