اهمیت بازی های جنبشی برای کودکان

بپر بالا، بپر پایین
1398/4/6
1023806

خانه های کوچک قوطی کبریتی، لوستر و قاب و آویزهای قشنگ خانه های امروزی، همسایه خرد اعصاب طبقه زیر و از همه بدتر آن تبلت بی خاصیت، همه و همه ناجوانمردانه دست به دست هم داده اند تا این طفل معصوم را سرجایش بنشانند.

جنب و جوش برای بچه ها مثل آب و غذا حیاتی است. آنها دنیایی از انرژی در وجودشان دارند که باید با جست و خیز کردن تخلیه اش کنند. بچه های ما پرخاشگر و عصبی و بدخواب نیستند. این انرژی تخلیه نشده آنهاست که به شکل پرخاشگری و بی خوابی بروز می کند.
جست و خیز کردن شبکه عصبی مغز را تقویت می کند و هوش را افزایش می دهد و مغز و بدن را هماهنگ می کند و آرامش پایدار را به بچه هایمان هدیه می دهد و...
به هر حال باید جای خالی بازیهای کودکانه در آن حیاتهای بزرگ که دیگر خبری از آن نیست را با همت خودمان پر کنیم. بچه ها را ببریم پارک یا در دل طبیعت. ثبت نامشان کنیم در کلاسهای ورزشی و پر تحرک و فضای خانه مان را جوری بچینیم که جای شیطنت کردن برای بچه ها باز شود. تشک بیاوریم  تا بالانس بزند و کیف کند. 

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: «چه خوب است فرزند در خردسالی پرتحرک باشد، تا در بزرگسالی شخصیتی آرام و خویشتن دار بیابد». 

سید مهدی خدایی
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان