گذشت ماه صیام و رسید عید صیام

عطر فطر
1397/3/24
1030449

عطر فطر که در کوچه ها می پیچد خبر از وداع می دهد. خبر از اشک های شیرین آخرین افطار. رمضان بدرقه مان می کند. 
یک به یک در آغوشمان می گیرد و با تبسمی مهربان یک شاخه گل امید در دلمان می کارد که: ((مبارک باد عید روزه داران))
صبح فردا جشن است. 
برای دل های خرم عاشقانی که ((یا ایها الذین آمنو)) را لبیک گفتند و با ادب دل سپردند به جاذبه ((کتب علیکم الصیام)) و اینک طعم خوش ((ان تصوموا خیر لکم)) را در عمق جان هایشان احساس می کنند. 

خداحافظ ای ماه مهربانی
خداحافظ شادمانی لحظه افطار
خد حافظ دعای سحر، جوشن کبیر
خداحافظ الهی بعلی
خداحافظ...


گذشت ماه صیام و رسید عید صیام
کنیـد یکسـره بهـر نمـاز عید، قیام
اگرچـه رفت مـه روزه و مـه تسبیح
مبارک است به اهل صیام، عید قیام

استاد سازگار

باد صبا
همراز سحر خیزان، همراه برنامه ریزان