فصل عاشقی، ماه مدرسه

صدای پای پاییز
1398/6/31
986081

تقویم را که ورق می‌زنی کم‌کمک به ماه تازه، فصل تازه می‌رسی. 
به پاییز برگ‌ریز و ماه مهر، مهر مهربان، مهر مدرسه. 
در این ساعات پایانی شهریور، پاییز ایستاده است، همین‌جا پشت در. مهر آمده با یک دفتر برگ‌برگ و رنگارنگ. خش‌خش صدای پای پاییز می‌آید. می‌شنوی؟ 
بوی ماه مهر می‌آید و نمی‌گذارد تقویم بهار را از ما بگیرد. مهر می‌آید که باز هم بوی ماه مدرسه و درس و تحصیل در هوا بپیچد. 
مهر می‌‌آید تا ماه را گره بزند به مهربانی و خورشید، با حضور مهربان و گرمابخش معلم و استاد وحضور پرمهرشان در قیل‌‌وقال علم‌آموزی و پند‌اندوزی. 

پاییز می‌آید و مهر را که می‌آورد انگار بذر محبت در دل‌ها جوانه می‌زند که یاد عاشقانه‌ها تازه می‌شود. 
پاییز که می‌شود، آدم‌ها یا عاشق می‌شوند و خاطره‌ساز یا دلتنگ‌ روزهای عاشقی‌اند و خاطره‌باز. 
اخوان حق دارد که پاییز را پادشاه فصل‌ها بداند. 

پاییز که می‌شود، چشم می‌دوزی به درختان و رنگ برگ‌هایشان، خنکای هوا، انگار التیام‌بخش گرمای بی‌امان تابستان است و امان از آن زمان که باران بزند، فرقی نمی‌کند از آسمان ببارد یا از ابر چشم‌هایمان، می‌شود قدم زد و آرام گرفت در آغوش پرمهر پاییز که دست گرم نوازش می‌کشد روی غم‌هایمان تا شادی و شور و اشتیاق و روزهایی پرتلاش و باامید برایمان به ارمغان بیاورد.  

فاطمه مدیحی بیدگلی

بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان
www.badesaba.ir