فرا رسیدن سال 1440 قمری

سال جدید قمری
1397/6/19
871130

مبدأ تاریخ هجری قمری، هجرت حبیب خدا (ص) از مکه به مدینه است و از آن روز 1440 سال می گذرد. 
برای مسلمانان زمان بسیاری از اعمال و مناسک مذهبی بر اساس حرکت ماه تعیین شده است، مثل برگزاری حج و روزه ماه رمضان و ... همچنین با توجه به اثرات پیدا و پنهان ماه بر زمین و موجودات زنده روی آن بسیاری از احکام مذهبی و توصیه های طبی و حتی مسائل مربوط به زمان کشت و کار و فرزند آوری بر اساس حرکت ماه بیان شده است. 
فردا هزار چهارصد و چهلمین سال هجری قمری آغاز می شود. 
در کتاب های دعا اعمالی برای امروز و فردا بیان شده است که دانستنش خالی از لطف نیست:
نماز امروز که روز آخر سال است یک نماز دو رکعتی است. 
نقل است پس از خواندن این نماز شیطان می گوید «واى بر من! هرچه در مدت اين سال زحمت كشيدم (و او را وسوسه كردم) با اين عمل، همه را از بين برد و سالش را به خير پايان داد»[1]


شب زنده داری امشب هم فضیلت زیادی دارد و البته روزه ی فردا که اولین روز سال جدید است و امام رضا درباره اش فرموده اند: «هرکس در این روز روزه بدارد و خدا را بخواند خدا دعای او را مستجاب فرماید چنانکه دعای زکریا را[در این روز] اجابت فرمود»[2] پیامبر عزیزمان هم در روز اول محرم دو رکعت نماز می خواندند و بعد از نماز دست به دعا بر می داشتند. 


بادصبا 
همراز سحر خیزان، همراه برنامه ریزان

[1]. مفاتیح الجنان
[2]. مفاتیح الجنان