شب قدر است و بايد قدر دانم

مرا عفو کن
1397/3/13
989475

اوج عاشقی همین شبهاست. همین شبها که پیشوای ششم فرمود قلب ماه رمضان است: ((قَلبُ شَهرِ رَمَضانَ لَيلَةُ القَدرِ))[1]. 

شب های بارش مهربانی بر جان تشنه آرزومندان.

دروازهای تقدیر امشب گشوده خواهد شد. 
فرمود امام صادق(ع) : ((التَّقديرُ في لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ و الإبرامُ في لَيلَةِ إحدي و عِشرينَ و الإمضاءُ في لَيلَةِ ثلاثَ و عِشرينَ))[2] 
مقدّرات در شب نوزدهم تعيين، در شب بيست و يكم تأييد و در شب بيست و سوم ماه [رمضان] امضا می شود.

امشب دست به دامان ((حبل المتین))  قرآن می شویم تا دعای پیشوای زمان که تا ((مطلع فجر)) میزبان ملکوتیان تقدیر است بدرقه راهمان باشد در سالی که در پیش رو داریم.
و از خداوند عفو و رحمتش را برای اهل زمین آرزو می کنیم. تا اینکه هیچ انسانی از برکات امشب بی نصیب نماند. پیامبر(ص) فرمود: ((مَنْ حُرِمَها فَقَدْ حُرِمَ الْخَیْرَ کُلَّهُ؛[3] هر کس از شب قدر محروم گردد، از تمام خیرات بى‏ نصیب شده است.))


باد صبا
همراز سحر خیزان، همراه برنامه ریزان
منابع:
[1]. الكافي : 4 / 66 / 1
[2]. «نور الثقلين»، ج 5، ص 626، حديث 62.
[3]. کنز العمّال، على متقى هندى، مؤسسة الرسالة، ج 8، ص 534.