قلم به دست گرفتم که حرف حق بنویسم

روز «قلم» مبارک
1398/4/14
534951

نويسندگان فرهيخته پيامبران انديشه اند و قلم عصاي معجزه گر ايشان است که گاه با چرخشي سرنوشت ملتي را دگرگون مي کند و با گردشي شور آفرين روح مي بخشد به پيکر بي جان جامعه اي. 

قلمشان معجزه ايست که زنجير زمان و مکان را مي گشايد از پاي دانش تا جاودانه شود. و انديشه هاي روح بخش پنهان در عمق جانهاي بيدارشان را آشکار مي سازد. امام علي (ع) فرموده اند: «انديشه فرهيختگان بر کرانه قلم هايشان جلوه گر است»[1]
بيصداست اما ندايش از هر ندايي رسا تر است. امام علي(ع) فرموده اند: «قلم گوياترين چيزي است که از طرف تو سخن مي گويد»[2] 

قلم به دست گرفتم که حرف حق بنويسم
هر آنچه را نتوان گفت بر ورق بنويسم
قسم به جان قلم خورده ام که ناي قلم را
به دست گيرم و تا آخرين رمق بنويسم
بر آن سرم که به رغم محيط در همه جايي
هر آنچه حق بپسندد به حقِ حق بنويسم [3]


14 تيرماه «روز قلم» بر همه نويسندگان ايران زمين مبارک باد. 

مهدي خدايي
بادصبا
همراز سحرخيزان، همراه برنامه ريزان


[1]. میزان الحکمه ج 9
[2]. میزان الحکمه ج 9 
[3]. نام شاعر در دسترس نیست