امشب خدیجه می رود از خانه وحی

آرام جان نبی
1397/3/4
678469

او کیست که خدا سلامش می رساند؟
او کیست که وفاتش تولد ((عام الحزن)) است در قلب رسول(ص)؟
او کیست که هجای نامش رمز بارش چشمان پیامبر(ص) است؟
او خدیجه است همان که دل برد از حبیب خدا. همان که وقتی نامش به میان می آمد پیامبر می فرمود: ((خدیجه! کجا دیگر مانند خدیجه پیدا می شود؟))[1]
بعد از خدیجه ((آه)) میهمانِ دل رسول الله است.


ای بانویی که زنده شد عصمت زنام تو
پیک خداست حامل عرض سلام تو
ای آفتاب لم یزلی همنشین تان
ای کوثر بهشت نبی هم کلام تو
پیراهن رسول کفن شد که گل کند
تا روز حشر عطر نبی در مشام تو
سال عزاست چون تو به پرواز میرسی
ای مطلع غم همه حسن ختام تو
تا بر فراز ماذنه ها نام مصطفی است
ثبت است بر جریده عالم دوام تو

جواد هاشمی

باد صبا
همراز سحر خیزان, همراه برنامه ریزان
[1]. سفینة البحار، ج1 ص 381 و اعلام النساء المومنات، ص 322.