ما به لطف یکدیگر در بحران ها باور داریم ...

آزمونی بزرگ از طبیعت
1398/1/26
1019357

خانواده عزيز بادصبا

همانطور که مي دانيد متاسفانه از شروع سال جديد هموطنان عزيزمان در اقصي نقاط کشور درگير بحران سيل شده اند، شمال، غرب، جنوب و چند روز اخير نيز شرق کشور.
سرپناه آن ها خراب شده است و کودکان زيادي خانه، مدرسه، لباس، کتاب، اسباب‌بازي و ‌هرچيزي را که داشتنش معمولي به نظر مي‌رسد از دست داده‌اند. 

در همين راستا بر آن شديم از شما همراهان هميشگي بخواهيم تا طبيعت دوباره تصميم بگيرد با ما مهربان باشد خودمان باهم مهربان‌تر باشيم و به‌هم کمک کنيم.

از طريق لينک زير مي توانيد با کمک به جمعيت هلال احمر ايران حامي و ياور هم ميهنان مان باشيد:

کمک به جمعيت هلال احمر ايران از طريق بخش نيکوکاري

فستبقوا الخيرات الي الله مرجعکم 

بادصبا
همراز سحرخيزان، همراه برنامه ريزان