سلام بر حضرت محبت

رحلت پیامبر اکرم (ص)
1397/8/15
770539

گفتم محمد، گفت بگو محبت.سرچشمه اینجاست.
بوسه مادر صلوات است.
دست نوازش بر سر یتیم صلوات دوم است.
و سومین را تو خودت انتخاب کن هر چه باشد از جنس محبت. 

محمد امروز پرکشید اما جایش پیش تو خالی نیست.
او همینجا توی دلت ماندگار شد.
نشان به آن نشان که برادرت را با محبت در آغوش گرفتی، دست مادرت را بوسیدی.
دخترت را بوییدی، محبت که آمد دیگر جای محمد خالی نیست.
زیارت حضرت پیغمبر (ص) از بعید 
صلوات و سلام بر حضرت رسول و فضیلت آن 
نماز حضرت رسول(ص)
فضیلت زیارت حضرت رسول و فاطمه و ائمه بقیع
دعای امام رضا در زیارت پیامبر(ص)


اربعین که حرم را از دور دیدی گریه کردی و در بقیع که حرم را ندیدی و باز هم گریه کردی آن اشکها هم از محبت بود، آن اشکها هم صلوات بود. صلوات محمدی پسند.
حالا هم وقتش شده که دیگر زیارت پیامبر را از راه دور نخوانی. از نزدیک بخوان. حرم همینجاست توی دلت، جایی که پر از محبت است.

تشبیه وصف روی تو کار خیال نیست
آیینه وجود خدا را مثال نیست
ما را محبت نبوی رو سپید کرد
رویش سیاه هر که غلام بلال نیست


باد صبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان