اوقات شرعی به افق تمرک
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی تمرک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تمرک

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تمرک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:1313:1617:0120:1920:3921:3400:27
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1214:1618:0121:2021:4022:3501:27
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1215:1619:0222:2122:4123:3602:27
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1116:1620:0223:2123:4100:3703:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1117:1621:0200:2200:4201:3804:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1018:1622:0201:2301:4302:3805:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1019:1723:0202:2302:4403:3906:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:1020:1700:0203:2403:4404:4007:27
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2914:0921:1701:0204:2504:4505:4108:27
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2915:0922:1702:0305:2505:4606:4209:27
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:0923:1703:0306:2606:4607:4210:27
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:0800:1704:0307:2607:4708:4311:27
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:0801:1705:0308:2708:4709:4412:27
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:0802:1806:0309:2809:4810:4513:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:0803:1807:0410:2810:4911:4514:27
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2621:0704:1808:0411:2911:4912:4615:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2522:0705:1809:0412:2912:5013:4716:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2523:0706:1810:0413:3013:5014:4717:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2500:0707:1911:0414:3014:5115:4818:28
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2501:0708:1912:0415:3115:5116:4819:28
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2402:0709:1913:0516:3116:5217:4920:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2403:0710:1914:0517:3217:5218:4921:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2404:0711:1915:0518:3218:5319:5022:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2405:0712:2016:0519:3219:5320:5023:28
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0713:2017:0620:3320:5321:5100:28
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0714:2018:0621:3321:5422:5101:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0715:2019:0622:3322:5423:5202:29
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0716:2020:0623:3423:5400:5203:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2410:0717:2121:0600:3400:5501:5204:29
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0718:2122:0701:3401:5502:5205:29
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0819:2123:0702:3402:5503:5306:29