اوقات شرعی به افق تمرک
امروز : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی تمرک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تمرک

چهارشنبه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
پنجشنبه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
جمعه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
شنبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
یکشنبه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
دوشنبه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی مرداد ماه به افق تمرک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/5/1دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷04:4606:2413:2617:1120:2820:4721:4200:37
1397/5/2سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷05:4707:2414:2618:1121:2721:4722:4101:37
1397/5/3چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷06:4808:2515:2619:1122:2622:4623:4002:37
1397/5/4پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷07:4909:2616:2620:1123:2623:4500:3903:37
1397/5/5جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷08:5010:2617:2621:1100:2500:4501:3804:38
1397/5/6شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷09:5111:2718:2622:1101:2401:4402:3705:38
1397/5/7یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷10:5212:2819:2623:1102:2302:4303:3606:38
1397/5/8دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷11:5313:2920:2600:1003:2303:4204:3507:38
1397/5/9سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷12:5514:2921:2601:1004:2204:4105:3408:38
1397/5/10چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷13:5615:3022:2602:1005:2105:4006:3309:38
1397/5/11پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷14:5716:3123:2603:1006:2006:3907:3210:38
1397/5/12جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷15:5817:3100:2504:1007:1907:3808:3111:38
1397/5/13شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷16:5918:3201:2505:0908:1808:3709:3012:38
1397/5/14یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷18:0019:3302:2506:0909:1709:3610:2913:39
1397/5/15دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷19:0120:3403:2507:0910:1610:3511:2714:39
1397/5/16سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷20:0221:3404:2508:0911:1511:3412:2615:39
1397/5/17چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷21:0322:3505:2509:0812:1412:3313:2516:39
1397/5/18پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷22:0423:3606:2510:0813:1313:3214:2417:39
1397/5/19جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷23:0500:3707:2511:0814:1214:3115:2318:39
1397/5/20شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷00:0601:3708:2512:0815:1115:3016:2119:39
1397/5/21یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷01:0702:3809:2413:0716:1016:2917:2020:39
1397/5/22دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷02:0803:3910:2414:0717:0917:2818:1921:39
1397/5/23سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷03:0904:4011:2415:0618:0818:2719:1722:39
1397/5/24چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷04:1005:4012:2416:0619:0719:2620:1623:39
1397/5/25پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷05:1106:4113:2417:0620:0620:2421:1500:39
1397/5/26جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷06:1207:4214:2318:0521:0521:2322:1301:38
1397/5/27شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷07:1308:4215:2319:0522:0322:2223:1202:38
1397/5/28یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷08:1409:4316:2320:0423:0223:2100:1103:38
1397/5/29دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷09:1510:4417:2321:0400:0100:2001:0904:38
1397/5/30سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷10:1611:4518:2222:0301:0001:1802:0805:38
1397/5/31چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷11:1712:4519:2223:0301:5902:1703:0606:38