اوقات شرعی به افق قلعه نو
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی قلعه نو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قلعه نو

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی تیر ماه به افق قلعه نو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2106:0413:1617:0220:2920:5021:4700:25
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2107:0414:1718:0221:2921:5022:4701:25
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2208:0415:1719:0222:2922:5023:4702:25
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2209:0416:1720:0223:2923:5000:4703:26
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2210:0517:1721:0200:3000:5001:4704:26
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2311:0518:1722:0301:3001:5002:4705:26
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2312:0519:1823:0302:3002:5003:4706:26
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2413:0620:1800:0303:3003:5004:4707:27
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2414:0621:1801:0304:3004:5005:4708:27
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2515:0722:1802:0305:3005:5006:4709:27
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2516:0723:1803:0406:3006:5007:4710:27
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2617:0700:1904:0407:3007:5008:4711:28
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2618:0801:1905:0408:2908:5009:4712:28
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2719:0802:1906:0409:2909:5010:4613:28
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2820:0903:1907:0410:2910:4911:4614:28
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2821:0904:1908:0411:2911:4912:4615:29
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2922:1005:1909:0512:2912:4913:4516:29
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3023:1006:2010:0513:2813:4914:4517:29
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3100:1107:2011:0514:2814:4815:4418:29
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3101:1208:2012:0515:2815:4816:4419:30
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3202:1209:2013:0516:2816:4817:4420:30
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:1310:2014:0517:2717:4718:4321:30
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3404:1311:2015:0518:2718:4719:4222:30
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:1412:2016:0519:2619:4620:4223:31
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1513:2017:0520:2620:4621:4100:31
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1514:2018:0621:2521:4522:4101:31
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1615:2119:0622:2522:4523:4002:31
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3809:1716:2120:0623:2423:4400:3903:31
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1717:2121:0600:2400:4401:3804:32
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:1818:2122:0601:2301:4302:3805:32
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1919:2123:0602:2302:4303:3706:32