اوقات شرعی به افق قلعه نو
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی قلعه نو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قلعه نو

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی تیر ماه به افق قلعه نو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2106:0413:1617:0220:2920:5021:4700:25
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2107:0414:1618:0221:2921:5022:4701:25
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2108:0415:1719:0222:2922:5023:4702:25
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2209:0416:1720:0223:2923:5000:4703:26
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2210:0517:1721:0200:3000:5001:4704:26
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2311:0518:1722:0301:3001:5002:4705:26
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2312:0519:1823:0302:3002:5003:4706:26
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2313:0620:1800:0303:3003:5004:4707:27
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2414:0621:1801:0304:3004:5005:4708:27
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2415:0622:1802:0305:3005:5006:4709:27
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2516:0723:1803:0406:3006:5007:4710:27
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2617:0700:1904:0407:3007:5008:4711:28
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2618:0801:1905:0408:2908:5009:4712:28
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2719:0802:1906:0409:2909:5010:4613:28
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2720:0903:1907:0410:2910:5011:4614:28
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2821:0904:1908:0411:2911:4912:4615:29
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2922:1005:1909:0512:2912:4913:4516:29
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3023:1006:2010:0513:2913:4914:4517:29
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3000:1107:2011:0514:2814:4915:4518:29
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3101:1108:2012:0515:2815:4816:4419:30
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3202:1209:2013:0516:2816:4817:4420:30
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3303:1310:2014:0517:2717:4718:4321:30
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3404:1311:2015:0518:2718:4719:4322:30
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:1412:2016:0519:2619:4720:4223:31
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3506:1413:2017:0520:2620:4621:4100:31
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3607:1514:2018:0521:2621:4622:4101:31
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3708:1615:2119:0622:2522:4523:4002:31
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3809:1616:2120:0623:2523:4500:3903:31
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3910:1717:2121:0600:2400:4401:3904:32
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1818:2122:0601:2301:4302:3805:32
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1819:2123:0602:2302:4303:3706:32