اوقات شرعی به افق اشترینان
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی اشترینان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اشترینان

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اشترینان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1013:1216:5720:1520:3521:2900:24
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0914:1217:5721:1621:3522:3001:24
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0915:1218:5722:1622:3623:3102:24
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0816:1219:5723:1723:3700:3203:23
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0817:1220:5700:1800:3801:3304:23
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2811:0718:1321:5801:1801:3802:3405:23
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0719:1322:5802:1902:3903:3406:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2713:0620:1323:5803:2003:4004:3507:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2614:0621:1300:5804:2004:4005:3608:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2615:0622:1301:5805:2105:4106:3709:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2516:0523:1302:5806:2106:4207:3810:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2517:0500:1303:5907:2207:4208:3811:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2418:0501:1404:5908:2308:4309:3912:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2419:0502:1405:5909:2309:4410:4013:24
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2320:0403:1406:5910:2410:4411:4114:24
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2321:0404:1407:5911:2411:4512:4115:24
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2322:0405:1409:0012:2512:4513:4216:24
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2223:0406:1410:0013:2513:4614:4217:24
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2200:0407:1511:0014:2614:4615:4318:24
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2201:0408:1512:0015:2615:4716:4419:24
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2202:0409:1513:0016:2716:4717:4420:24
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0410:1514:0117:2717:4818:4521:24
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2104:0411:1515:0118:2718:4819:4522:24
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2105:0412:1616:0119:2819:4820:4623:25
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0413:1617:0120:2820:4921:4600:25
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2107:0414:1618:0121:2921:4922:4601:25
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0415:1619:0222:2922:4923:4702:25
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0416:1720:0223:2923:5000:4703:25
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0417:1721:0200:2900:5001:4704:25
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0418:1722:0201:3001:5002:4805:26
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0419:1723:0202:3002:5103:4806:26