اوقات شرعی به افق کومله
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی کومله

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کومله

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کومله
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5613:0616:5720:1620:3721:3500:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5514:0617:5721:1721:3822:3601:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5515:0618:5722:1822:3923:3702:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5416:0619:5723:1923:4000:3803:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5417:0620:5800:1900:4001:3904:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5318:0621:5801:2001:4102:4005:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5319:0722:5802:2102:4203:4106:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:5220:0723:5803:2203:4304:4207:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:5221:0700:5804:2204:4405:4308:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:5122:0701:5905:2305:4406:4409:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5123:0702:5906:2406:4507:4510:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:5100:0703:5907:2407:4608:4611:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0217:5001:0704:5908:2508:4609:4712:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:5002:0806:0009:2509:4710:4713:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0119:5003:0807:0010:2610:4811:4814:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0120:4904:0808:0011:2711:4812:4915:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:4905:0809:0012:2712:4913:5016:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0022:4906:0810:0113:2813:4914:5017:14
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4907:0911:0114:2814:5015:5118:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4908:0912:0115:2915:5016:5219:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:4909:0913:0116:2916:5117:5220:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:4910:0914:0117:3017:5118:5321:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4911:0915:0218:3018:5219:5322:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4912:1016:0219:3119:5220:5423:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4913:1017:0220:3120:5321:5400:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4914:1018:0221:3121:5322:5501:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4915:1019:0322:3222:5323:5502:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:4916:1020:0323:3223:5400:5503:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4917:1121:0300:3200:5401:5604:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:4918:1122:0301:3201:5402:5605:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:4919:1123:0302:3302:5403:5606:16