اوقات شرعی به افق رودبنه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی رودبنه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رودبنه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رودبنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5713:0716:5820:1720:3821:3600:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5614:0717:5821:1821:3922:3701:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5515:0718:5822:1922:4023:3802:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5516:0719:5823:1923:4100:3903:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5417:0720:5900:2000:4101:4004:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5418:0721:5901:2101:4202:4105:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5319:0722:5902:2202:4303:4206:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:5320:0723:5903:2203:4404:4307:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0513:5221:0700:5904:2304:4405:4408:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0414:5222:0802:0005:2405:4506:4509:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:5123:0803:0006:2406:4607:4610:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0316:5100:0804:0007:2507:4708:4711:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0217:5101:0805:0008:2608:4709:4812:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0218:5002:0806:0109:2609:4810:4813:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0119:5003:0807:0110:2710:4911:4914:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0120:5004:0908:0111:2811:4912:5015:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0021:5005:0909:0112:2812:5013:5116:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0022:5006:0910:0113:2913:5014:5117:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0023:4907:0911:0214:2914:5115:5218:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5900:4908:0912:0215:3015:5116:5319:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5901:4909:1013:0216:3016:5217:5320:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5902:4910:1014:0217:3117:5218:5421:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:4911:1015:0318:3118:5319:5422:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5804:4912:1016:0319:3119:5320:5523:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5805:4913:1017:0320:3220:5421:5500:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5806:4914:1118:0321:3221:5422:5601:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5807:4915:1119:0422:3322:5423:5602:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5808:4916:1120:0423:3323:5500:5603:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5809:4917:1121:0400:3300:5501:5704:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5810:5018:1122:0401:3301:5502:5705:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:5019:1223:0402:3402:5503:5706:16