اوقات شرعی به افق رودبنه
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی رودبنه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رودبنه

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رودبنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5613:0716:5820:1720:3821:3600:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5614:0717:5821:1821:3922:3801:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5515:0718:5822:1922:4023:3902:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5516:0719:5823:2023:4100:4003:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5417:0720:5900:2000:4201:4104:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5318:0721:5901:2101:4202:4205:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5319:0722:5902:2202:4303:4206:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:5320:0723:5903:2303:4404:4307:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:5221:0800:5904:2304:4505:4408:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:5222:0802:0005:2405:4506:4509:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5123:0803:0006:2506:4607:4610:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:5100:0804:0007:2507:4708:4711:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0217:5101:0805:0008:2608:4709:4812:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:5002:0806:0109:2609:4810:4913:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0119:5003:0807:0110:2710:4911:4914:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0120:5004:0908:0111:2811:4912:5015:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:5005:0909:0112:2812:5013:5116:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0022:4906:0910:0113:2913:5014:5117:14
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:4907:0911:0214:2914:5115:5218:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4908:0912:0215:3015:5116:5319:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:4909:1013:0216:3016:5217:5320:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:4910:1014:0217:3117:5218:5421:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:4911:1015:0318:3118:5319:5422:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4912:1016:0319:3219:5320:5523:15
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4913:1017:0320:3220:5421:5500:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4914:1118:0321:3221:5422:5601:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4915:1119:0422:3322:5423:5602:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:4916:1120:0423:3323:5500:5703:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4917:1121:0400:3300:5501:5704:16
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:5018:1222:0401:3301:5502:5705:16
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:5019:1223:0402:3402:5603:5706:16