اوقات شرعی به افق پیرسرا
امروز : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی پیرسرا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیرسرا

چهارشنبه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی مرداد ماه به افق پیرسرا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/5/1دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷04:2606:1013:2017:1120:2920:5021:4700:27
1397/5/2سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷05:2707:1114:2018:1021:2821:4922:4601:28
1397/5/3چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷06:2908:1215:2019:1022:2722:4823:4502:28
1397/5/4پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷07:3009:1216:2020:1023:2623:4700:4403:28
1397/5/5جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷08:3110:1317:2021:1000:2600:4601:4304:28
1397/5/6شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷09:3211:1418:2022:1001:2501:4502:4205:28
1397/5/7یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷10:3312:1519:2023:1002:2402:4403:4106:29
1397/5/8دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷11:3513:1620:2000:0903:2303:4304:4007:29
1397/5/9سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷12:3614:1621:1901:0904:2204:4205:3908:29
1397/5/10چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷13:3715:1722:1902:0905:2105:4106:3709:29
1397/5/11پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷14:3816:1823:1903:0906:2006:4007:3610:29
1397/5/12جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷15:3917:1900:1904:0807:1907:3908:3511:29
1397/5/13شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷16:4118:2001:1905:0808:1808:3809:3412:29
1397/5/14یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷17:4219:2102:1906:0809:1709:3710:3213:29
1397/5/15دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷18:4320:2103:1907:0710:1610:3611:3114:30
1397/5/16سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷19:4421:2204:1908:0711:1511:3512:3015:30
1397/5/17چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷20:4622:2305:1909:0712:1412:3413:2816:30
1397/5/18پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷21:4723:2406:1910:0613:1313:3314:2717:30
1397/5/19جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷22:4800:2507:1811:0614:1214:3115:2518:30
1397/5/20شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷23:4901:2608:1812:0515:1015:3016:2419:30
1397/5/21یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷00:5102:2709:1813:0516:0916:2917:2320:30
1397/5/22دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷01:5203:2710:1814:0417:0817:2818:2121:30
1397/5/23سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷02:5304:2811:1815:0418:0718:2619:2022:30
1397/5/24چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷03:5405:2912:1816:0319:0619:2520:1823:30
1397/5/25پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷04:5506:3013:1717:0320:0420:2421:1700:30
1397/5/26جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷05:5707:3114:1718:0221:0321:2322:1501:30
1397/5/27شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷06:5808:3215:1719:0222:0222:2123:1402:30
1397/5/28یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷07:5909:3216:1720:0123:0023:2000:1203:30
1397/5/29دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷09:0010:3317:1621:0123:5900:1901:1104:30
1397/5/30سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷10:0111:3418:1622:0000:5801:1702:0905:30
1397/5/31چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷11:0212:3519:1622:5901:5602:1603:0806:29