اوقات شرعی به افق ملاسرا
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی ملاسرا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ملاسرا

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ملاسرا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1405:5913:0917:0020:1920:4021:3900:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5814:0918:0021:2021:4122:4001:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5715:0919:0022:2122:4223:4102:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5716:0920:0123:2223:4300:4203:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5617:0921:0100:2300:4401:4304:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5618:0922:0101:2301:4402:4405:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:5519:0923:0102:2402:4503:4506:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:5520:1000:0103:2503:4604:4607:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:5421:1001:0204:2504:4705:4708:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0614:5422:1002:0205:2605:4706:4709:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:5323:1003:0206:2706:4807:4810:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:5300:1004:0207:2707:4908:4911:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0417:5301:1005:0308:2808:5009:5012:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:5202:1006:0309:2909:5010:5113:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0319:5203:1107:0310:2910:5111:5214:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:5204:1108:0311:3011:5112:5215:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0221:5205:1109:0312:3012:5213:5316:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:5206:1110:0413:3113:5314:5417:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:5107:1111:0414:3114:5315:5418:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0100:5108:1212:0415:3215:5416:5519:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:5109:1213:0416:3216:5417:5620:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0102:5110:1214:0517:3317:5518:5621:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:5111:1215:0518:3318:5519:5722:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0004:5112:1216:0519:3419:5620:5723:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0005:5113:1317:0520:3420:5621:5800:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0006:5114:1318:0621:3421:5622:5801:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0007:5115:1319:0622:3522:5723:5802:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0008:5116:1320:0623:3523:5700:5903:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0009:5217:1321:0600:3500:5701:5904:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0110:5218:1422:0601:3601:5702:5905:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:5219:1423:0702:3602:5804:0006:18