اوقات شرعی به افق شفت
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی شفت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شفت

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شفت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1505:5913:0917:0020:1920:4021:3900:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1406:5814:0918:0021:2021:4122:4001:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5815:0919:0022:2122:4223:4102:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1208:5716:0920:0123:2223:4300:4203:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5717:0921:0100:2300:4401:4304:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5618:1022:0101:2301:4402:4405:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5619:1023:0102:2402:4503:4406:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0912:5520:1000:0103:2503:4604:4507:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0813:5521:1001:0204:2504:4705:4608:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0714:5422:1002:0205:2605:4706:4709:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0715:5423:1003:0206:2706:4807:4810:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0616:5400:1004:0207:2707:4908:4911:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:5301:1105:0308:2808:4909:5012:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0518:5302:1106:0309:2909:5010:5113:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:5303:1107:0310:2910:5111:5114:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0420:5304:1108:0311:3011:5112:5215:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:5205:1109:0312:3012:5213:5316:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0322:5206:1110:0413:3113:5314:5317:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:5207:1211:0414:3114:5315:5418:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:5208:1212:0415:3215:5416:5519:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0201:5209:1213:0416:3216:5417:5520:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0202:5210:1214:0517:3317:5518:5621:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:5211:1215:0518:3318:5519:5622:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:5212:1316:0519:3419:5520:5723:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:5213:1317:0520:3420:5621:5700:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0106:5214:1318:0621:3421:5622:5801:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0107:5215:1319:0622:3522:5723:5802:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:5216:1420:0623:3523:5700:5803:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:5217:1421:0600:3500:5701:5904:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0110:5218:1422:0601:3601:5702:5905:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0211:5319:1423:0702:3602:5803:5906:19