اوقات شرعی به افق چوبر
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی چوبر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چوبر

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چوبر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1505:5913:0917:0020:1920:4021:3800:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1406:5914:0918:0021:2021:4122:3901:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5815:0919:0022:2122:4223:4002:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1208:5716:0920:0023:2123:4300:4103:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1209:5717:0921:0100:2200:4301:4204:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5618:0922:0101:2301:4402:4305:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5619:1023:0102:2402:4503:4406:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0912:5520:1000:0103:2403:4604:4507:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0813:5521:1001:0104:2504:4605:4608:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0814:5422:1002:0205:2605:4706:4709:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0715:5423:1003:0206:2606:4807:4810:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0616:5400:1004:0207:2707:4808:4811:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0617:5301:1005:0208:2808:4909:4912:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0518:5302:1106:0309:2809:5010:5013:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0519:5303:1107:0310:2910:5011:5114:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0420:5304:1108:0311:3011:5112:5215:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0421:5205:1109:0312:3012:5213:5216:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0322:5206:1110:0313:3113:5214:5317:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0323:5207:1211:0414:3114:5315:5418:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0300:5208:1212:0415:3215:5316:5419:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0201:5209:1213:0416:3216:5417:5520:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0202:5210:1214:0417:3317:5418:5521:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0203:5211:1215:0518:3318:5519:5622:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0204:5212:1316:0519:3319:5520:5623:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0205:5213:1317:0520:3420:5521:5700:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0206:5214:1318:0521:3421:5622:5701:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0207:5215:1319:0622:3422:5623:5802:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0208:5216:1320:0623:3523:5600:5803:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0209:5217:1421:0600:3500:5701:5804:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0210:5218:1422:0601:3501:5702:5905:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0211:5319:1423:0602:3502:5703:5906:19