اوقات شرعی به افق لشت نشا
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی لشت نشا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لشت نشا

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لشت نشا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5713:0716:5920:1820:3921:3700:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5614:0717:5921:1921:4022:3901:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5515:0718:5922:2022:4123:4002:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5516:0719:5923:2023:4200:4103:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5417:0820:5900:2100:4201:4204:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5418:0822:0001:2201:4302:4305:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5319:0823:0002:2302:4403:4306:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:5320:0800:0003:2303:4504:4407:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:5221:0801:0004:2404:4505:4508:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:5222:0802:0005:2505:4606:4609:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5223:0803:0106:2506:4707:4710:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:5100:0904:0107:2607:4808:4811:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0217:5101:0905:0108:2708:4809:4912:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:5102:0906:0109:2709:4910:5013:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0119:5003:0907:0210:2810:5011:5014:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0120:5004:0908:0211:2911:5012:5115:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:5005:0909:0212:2912:5113:5216:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0022:5006:1010:0213:3013:5114:5317:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:5007:1011:0214:3014:5215:5318:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4908:1012:0315:3115:5216:5419:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:4909:1013:0316:3116:5317:5420:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:4910:1014:0317:3217:5318:5521:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4911:1115:0318:3218:5419:5622:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4912:1116:0419:3219:5420:5623:15
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4913:1117:0420:3320:5521:5600:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4914:1118:0421:3321:5522:5701:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4915:1119:0422:3322:5523:5702:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:5016:1220:0523:3423:5600:5803:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:5017:1221:0500:3400:5601:5804:16
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:5018:1222:0501:3401:5602:5805:16
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:5019:1223:0502:3502:5603:5806:17