اوقات شرعی به افق لشت نشا
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی لشت نشا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لشت نشا

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لشت نشا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5713:0716:5820:1820:3921:3700:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5614:0717:5921:1921:4022:3801:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5615:0718:5922:1922:4123:3902:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5516:0719:5923:2023:4100:4003:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5417:0820:5900:2100:4201:4104:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5418:0822:0001:2201:4302:4205:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5319:0823:0002:2202:4403:4306:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:5320:0800:0003:2303:4504:4407:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0513:5221:0801:0004:2404:4505:4508:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:5222:0802:0005:2505:4606:4609:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:5223:0803:0106:2506:4707:4710:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0316:5100:0804:0107:2607:4708:4811:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0217:5101:0905:0108:2708:4809:4912:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0218:5102:0906:0109:2709:4910:4913:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0119:5003:0907:0210:2810:4911:5014:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0120:5004:0908:0211:2811:5012:5115:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0021:5005:0909:0212:2912:5113:5216:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0022:5006:1010:0213:2913:5114:5217:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0023:5007:1011:0214:3014:5215:5318:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5900:5008:1012:0315:3115:5216:5419:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5901:4909:1013:0316:3116:5317:5420:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5902:4910:1014:0317:3117:5318:5521:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:4911:1115:0318:3218:5419:5522:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5804:4912:1116:0419:3219:5420:5623:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5805:4913:1117:0420:3320:5521:5600:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5806:4914:1118:0421:3321:5522:5701:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5807:4915:1119:0422:3322:5523:5702:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5808:5016:1220:0523:3423:5600:5803:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5809:5017:1221:0500:3400:5601:5804:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5810:5018:1222:0501:3401:5602:5805:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:5019:1223:0502:3402:5603:5806:17