اوقات شرعی به افق لاکان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی لاکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لاکان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لاکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5913:0816:5920:1920:3921:3800:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5814:0817:5921:1921:4022:3901:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5715:0919:0022:2022:4123:4002:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5716:0920:0023:2123:4200:4103:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5617:0921:0000:2200:4301:4204:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5618:0922:0001:2201:4402:4305:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5519:0923:0102:2302:4403:4406:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5520:0900:0103:2403:4504:4507:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5421:0901:0104:2504:4605:4508:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0714:5422:0902:0105:2505:4706:4609:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:5323:1003:0106:2606:4707:4710:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:5300:1004:0207:2707:4808:4811:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0517:5301:1005:0208:2708:4909:4912:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:5202:1006:0209:2809:4910:5013:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:5203:1007:0210:2810:5011:5014:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0320:5204:1008:0211:2911:5112:5115:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0321:5205:1109:0312:3012:5113:5216:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0222:5106:1110:0313:3013:5214:5317:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0223:5107:1111:0314:3114:5215:5318:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0200:5108:1112:0315:3115:5316:5419:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0101:5109:1113:0416:3216:5317:5520:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0102:5110:1214:0417:3217:5418:5521:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0103:5111:1215:0418:3218:5419:5622:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0104:5112:1216:0419:3319:5520:5623:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0105:5113:1217:0520:3320:5521:5700:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0106:5114:1218:0521:3421:5522:5701:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0007:5115:1319:0522:3422:5623:5702:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0108:5116:1320:0523:3423:5600:5803:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0109:5117:1321:0500:3500:5601:5804:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0110:5218:1322:0601:3501:5702:5805:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0111:5219:1323:0602:3502:5703:5906:18