اوقات شرعی به افق لاکان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی لاکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لاکان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لاکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1405:5813:0816:5920:1920:4021:3800:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5814:0818:0021:2021:4122:3901:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5715:0919:0022:2022:4123:4002:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5716:0920:0023:2123:4200:4103:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5617:0921:0000:2200:4301:4204:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5518:0922:0001:2301:4402:4305:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:5519:0923:0102:2302:4503:4406:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:5420:0900:0103:2403:4504:4507:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:5421:0901:0104:2504:4605:4608:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0714:5422:0902:0105:2505:4706:4709:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:5323:1003:0106:2606:4707:4710:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:5300:1004:0207:2707:4808:4811:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:5301:1005:0208:2708:4909:4912:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:5202:1006:0209:2809:4910:5013:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0319:5203:1007:0210:2910:5011:5114:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:5204:1008:0311:2911:5112:5115:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:5205:1109:0312:3012:5113:5216:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:5106:1110:0313:3013:5214:5317:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:5107:1111:0314:3114:5215:5318:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0100:5108:1112:0315:3115:5316:5419:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:5109:1113:0416:3216:5317:5520:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0102:5110:1214:0417:3217:5418:5521:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:5111:1215:0418:3318:5419:5622:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:5112:1216:0419:3319:5520:5623:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:5113:1217:0520:3320:5521:5700:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0006:5114:1218:0521:3421:5622:5701:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0007:5115:1319:0522:3422:5623:5702:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:5116:1320:0523:3423:5600:5803:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:5117:1321:0600:3500:5601:5804:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0110:5218:1322:0601:3501:5702:5805:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:5219:1323:0602:3502:5703:5906:18