اوقات شرعی به افق کته سر
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی کته سر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کته سر

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کته سر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5813:0816:5920:1920:4021:3800:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5714:0817:5921:1921:4022:3901:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5615:0819:0022:2022:4123:4002:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5616:0820:0023:2123:4200:4103:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5517:0821:0000:2200:4301:4204:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5518:0822:0001:2201:4402:4305:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5419:0823:0002:2302:4403:4406:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0712:5420:0900:0103:2403:4504:4507:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:5321:0901:0104:2504:4605:4608:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:5322:0902:0105:2505:4706:4709:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:5223:0903:0106:2606:4707:4810:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:5200:0904:0207:2707:4808:4911:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:5201:0905:0208:2708:4909:4912:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:5102:1006:0209:2809:4910:5013:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:5103:1007:0210:2910:5011:5114:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0120:5104:1008:0211:2911:5112:5215:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0121:5105:1009:0312:3012:5113:5216:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:5006:1010:0313:3013:5214:5317:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0023:5007:1011:0314:3114:5215:5418:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:5008:1112:0315:3115:5316:5419:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:5009:1113:0416:3216:5317:5520:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5902:5010:1114:0417:3217:5418:5621:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:5011:1115:0418:3318:5419:5622:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:5012:1116:0419:3319:5520:5723:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:5013:1217:0520:3320:5521:5700:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:5014:1218:0521:3421:5622:5701:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:5015:1219:0522:3422:5623:5802:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:5016:1220:0523:3423:5600:5803:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:5017:1321:0500:3500:5701:5904:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:5118:1322:0601:3501:5702:5905:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:5119:1323:0602:3502:5703:5906:17