اوقات شرعی به افق رشت
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی رشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رشت

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1405:5813:0816:5920:1920:4021:3800:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5714:0818:0021:2021:4122:3901:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5715:0919:0022:2122:4223:4002:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5616:0920:0023:2123:4200:4103:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5617:0921:0000:2200:4301:4204:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0910:5518:0922:0101:2301:4402:4305:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5519:0923:0102:2402:4503:4406:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:5420:0900:0103:2403:4604:4507:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:5421:0901:0104:2504:4605:4608:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0614:5322:0902:0105:2605:4706:4709:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0515:5323:0903:0206:2606:4807:4810:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:5300:1004:0207:2707:4808:4911:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0417:5201:1005:0208:2808:4909:5012:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:5202:1006:0209:2809:5010:5013:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0319:5203:1007:0310:2910:5011:5114:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:5104:1008:0311:2911:5112:5215:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0221:5105:1109:0312:3012:5213:5316:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:5106:1110:0313:3113:5214:5317:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0123:5107:1111:0314:3114:5315:5418:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0100:5108:1112:0415:3215:5316:5519:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:5109:1113:0416:3216:5417:5520:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0002:5110:1214:0417:3217:5418:5621:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0003:5111:1215:0418:3318:5519:5622:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0004:5112:1216:0519:3319:5520:5723:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0005:5113:1217:0520:3420:5521:5700:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0006:5114:1218:0521:3421:5622:5801:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0007:5115:1319:0522:3422:5623:5802:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0008:5116:1320:0623:3523:5700:5803:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0009:5117:1321:0600:3500:5701:5904:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0010:5118:1322:0601:3501:5702:5905:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0011:5119:1323:0602:3502:5703:5906:18