اوقات شرعی به افق رشت
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی رشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رشت

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق رشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0005:5213:1417:0620:3620:5721:5900:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0106:5214:1418:0721:3621:5822:5901:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0107:5215:1419:0722:3622:5800:0002:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0108:5216:1420:0723:3623:5801:0003:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0209:5317:1421:0700:3600:5802:0004:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0210:5318:1522:0701:3601:5803:0005:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0311:5319:1523:0802:3602:5804:0006:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0312:5420:1500:0803:3603:5805:0007:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0413:5421:1501:0804:3604:5805:5908:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0414:5522:1502:0805:3605:5806:5909:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0515:5523:1603:0806:3606:5807:5910:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0616:5600:1604:0807:3607:5808:5911:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0617:5601:1605:0908:3608:5709:5912:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0718:5702:1606:0909:3609:5710:5813:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0819:5703:1607:0910:3510:5711:5814:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0920:5804:1708:0911:3511:5712:5715:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0921:5805:1709:0912:3512:5613:5716:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1022:5906:1710:0913:3513:5614:5717:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1100:0007:1711:0914:3414:5615:5618:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1201:0008:1712:0915:3415:5516:5519:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1302:0109:1713:0916:3416:5517:5520:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1403:0110:1714:0917:3317:5418:5421:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1504:0211:1815:0918:3318:5419:5422:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1605:0312:1816:0919:3219:5320:5323:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1706:0313:1817:0920:3220:5321:5200:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1807:0414:1818:0921:3121:5222:5101:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1908:0515:1819:0922:3122:5223:5102:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2009:0616:1820:0923:3023:5100:5003:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2110:0617:1821:0900:2900:5001:4904:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2211:0718:1822:0901:2901:5002:4805:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2412:0819:1823:0902:2802:4903:4706:26