اوقات شرعی به افق اینچه برون
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی اینچه برون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اینچه برون

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اینچه برون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5305:3712:4816:3919:5920:2021:1823:56
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5106:3613:4817:3921:0021:2122:1900:56
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5007:3614:4818:4022:0022:2223:2101:55
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5008:3515:4819:4023:0123:2200:2202:55
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4909:3516:4820:4000:0200:2301:2303:55
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4810:3417:4821:4001:0301:2402:2404:55
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4711:3418:4822:4102:0302:2503:2405:55
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4612:3319:4923:4103:0403:2604:2506:55
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4513:3320:4900:4104:0504:2605:2607:55
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4414:3221:4901:4105:0605:2706:2708:55
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4415:3222:4902:4106:0606:2807:2809:55
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4316:3223:4903:4207:0707:2808:2910:55
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4217:3100:4904:4208:0808:2909:3011:55
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4218:3101:4905:4209:0809:3010:3112:55
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4119:3102:5006:4210:0910:3011:3113:55
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4120:3003:5007:4311:0911:3112:3214:55
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4021:3004:5008:4312:1012:3213:3315:55
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4022:3005:5009:4313:1013:3214:3416:55
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4023:3006:5010:4314:1114:3315:3417:55
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3900:3007:5111:4415:1115:3316:3518:55
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3901:3008:5112:4416:1216:3417:3519:55
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3902:3009:5113:4417:1217:3418:3620:56
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3903:3010:5114:4418:1318:3519:3721:56
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3804:3011:5115:4419:1319:3520:3722:56
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3805:3012:5216:4520:1420:3621:3723:56
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3806:3013:5217:4521:1421:3622:3800:56
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3807:3014:5218:4522:1422:3623:3801:56
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3808:3015:5219:4523:1523:3700:3902:56
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3809:3016:5220:4600:1500:3701:3903:57
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3910:3017:5321:4601:1501:3702:3904:57
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3911:3018:5322:4602:1502:3703:3905:57