اوقات شرعی به افق دهدشت
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی دهدشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهدشت

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهدشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:0913:0416:4320:0020:1921:1000:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:0914:0417:4321:0021:1922:1101:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3608:0815:0518:4322:0122:2023:1202:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0816:0519:4323:0223:2100:1303:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0717:0520:4300:0200:2101:1304:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0718:0521:4301:0301:2202:1405:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0719:0522:4302:0402:2303:1506:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:0620:0523:4303:0403:2304:1607:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:0621:0500:4304:0504:2405:1608:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:0622:0501:4305:0505:2406:1709:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:0523:0602:4306:0606:2507:1810:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0500:0603:4307:0607:2608:1811:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3118:0501:0604:4408:0708:2609:1912:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:0502:0605:4409:0709:2710:2013:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:0503:0606:4410:0810:2711:2014:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:0404:0607:4411:0811:2812:2115:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0405:0708:4412:0912:2813:2216:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0406:0709:4413:0913:2914:2217:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0407:0710:4414:1014:2915:2318:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0408:0711:4515:1015:3016:2319:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:0409:0712:4516:1116:3017:2420:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:0410:0813:4517:1117:3118:2421:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:0411:0814:4518:1118:3119:2522:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0412:0815:4519:1219:3120:2523:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0413:0816:4620:1220:3221:2500:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0414:0817:4621:1221:3222:2601:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0415:0918:4622:1322:3223:2602:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0516:0919:4623:1323:3300:2603:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0517:0920:4600:1300:3301:2704:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0518:0921:4701:1401:3302:2705:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0519:0922:4702:1402:3303:2706:21