اوقات شرعی به افق دهدشت
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی دهدشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهدشت

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهدشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:0913:0416:4320:0020:1921:1000:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3707:0914:0417:4321:0121:2022:1101:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3608:0815:0518:4322:0122:2023:1202:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0816:0519:4323:0223:2100:1303:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0717:0520:4300:0200:2201:1404:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0718:0521:4301:0301:2202:1405:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0719:0522:4302:0402:2303:1506:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:0620:0523:4303:0403:2304:1607:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:0621:0500:4304:0504:2405:1708:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3215:0622:0501:4305:0505:2506:1709:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:0523:0602:4306:0606:2507:1810:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:0500:0603:4407:0607:2608:1911:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3118:0501:0604:4408:0708:2609:1912:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:0502:0605:4409:0709:2710:2013:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:0503:0606:4410:0810:2711:2014:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3021:0404:0607:4411:0811:2812:2115:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0405:0708:4412:0912:2813:2216:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0406:0709:4413:0913:2914:2217:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0407:0710:4514:1014:2915:2318:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:0408:0711:4515:1015:3016:2319:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:0409:0712:4516:1116:3017:2420:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0410:0813:4517:1117:3118:2421:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:0411:0814:4518:1118:3119:2522:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0412:0815:4519:1219:3120:2523:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0413:0816:4620:1220:3221:2500:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0414:0817:4621:1221:3222:2601:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0415:0918:4622:1322:3223:2602:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0516:0919:4623:1323:3300:2603:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0517:0920:4600:1300:3301:2704:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0518:0921:4701:1401:3302:2705:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0519:0922:4702:1402:3303:2706:21