اوقات شرعی به افق چرام
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی چرام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چرام

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چرام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:0813:0416:4219:5920:1821:1000:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:0814:0417:4221:0021:1922:1001:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0815:0418:4222:0022:2023:1102:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0716:0419:4223:0123:2000:1203:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0717:0420:4200:0200:2101:1304:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0618:0421:4201:0201:2102:1405:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0619:0422:4202:0302:2203:1406:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:0620:0423:4203:0303:2304:1507:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:0521:0500:4204:0404:2305:1608:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:0522:0501:4305:0505:2406:1609:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:0523:0502:4306:0506:2407:1710:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:0500:0503:4307:0607:2508:1811:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:0401:0504:4308:0608:2609:1812:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:0402:0505:4309:0709:2610:1913:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2920:0403:0606:4310:0710:2711:2014:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:0404:0607:4311:0811:2712:2015:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0405:0608:4312:0812:2813:2116:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0406:0609:4413:0913:2814:2117:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2800:0407:0610:4414:0914:2915:2218:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:0408:0611:4415:0915:2916:2219:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0409:0712:4416:1016:2917:2320:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0410:0713:4417:1017:3018:2321:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:0411:0714:4418:1118:3019:2422:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0412:0715:4519:1119:3120:2423:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0413:0816:4520:1120:3121:2500:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0414:0817:4521:1221:3122:2501:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0415:0818:4522:1222:3223:2502:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0416:0819:4523:1223:3200:2603:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2810:0417:0820:4600:1300:3201:2604:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2811:0418:0921:4601:1301:3202:2605:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0519:0922:4602:1302:3303:2606:21