اوقات شرعی به افق هرسین
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی هرسین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هرسین

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هرسین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:1313:1617:0220:2020:3921:3400:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:1314:1618:0221:2021:4022:3501:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1215:1619:0222:2122:4123:3602:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1216:1720:0223:2223:4200:3703:27
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1117:1721:0200:2200:4201:3804:27
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1118:1722:0201:2301:4302:3905:27
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:1019:1723:0302:2402:4403:4006:27
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:1020:1700:0303:2403:4504:4007:27
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:1021:1701:0304:2504:4505:4108:27
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:0922:1702:0305:2605:4606:4209:27
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2916:0923:1703:0306:2606:4707:4310:27
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2817:0900:1804:0307:2707:4708:4311:27
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0801:1805:0408:2708:4809:4412:27
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2719:0802:1806:0409:2809:4810:4513:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2720:0803:1807:0410:2810:4911:4614:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:0804:1808:0411:2911:5012:4615:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2622:0805:1809:0412:3012:5013:4716:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:0706:1910:0413:3013:5114:4817:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0707:1911:0514:3114:5115:4818:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2501:0708:1912:0515:3115:5216:4919:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2502:0709:1913:0516:3116:5217:4920:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2503:0710:1914:0517:3217:5218:5021:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0711:2015:0618:3218:5319:5022:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0712:2016:0619:3319:5320:5123:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0713:2017:0620:3320:5421:5100:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0714:2018:0621:3321:5422:5201:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0715:2119:0622:3422:5423:5202:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0816:2120:0723:3423:5500:5203:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0817:2121:0700:3400:5501:5304:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0818:2122:0701:3501:5502:5305:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0819:2123:0702:3502:5503:5306:30