اوقات شرعی به افق هرسین
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی هرسین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هرسین

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هرسین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:1313:1617:0220:2020:4021:3400:28
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:1314:1618:0221:2021:4022:3501:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1215:1719:0222:2122:4123:3602:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1216:1720:0223:2223:4200:3703:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1117:1721:0200:2200:4301:3804:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1118:1722:0201:2301:4302:3905:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1019:1723:0302:2402:4403:4006:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:1020:1700:0303:2403:4504:4107:27
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:1021:1701:0304:2504:4505:4108:27
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2915:0922:1702:0305:2605:4606:4209:27
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:0923:1803:0306:2606:4707:4310:27
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:0900:1804:0307:2707:4708:4411:27
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:0801:1805:0408:2808:4809:4412:27
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:0802:1806:0409:2809:4910:4513:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:0803:1807:0410:2910:4911:4614:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2621:0804:1808:0411:2911:5012:4615:28
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2622:0805:1909:0412:3012:5013:4716:28
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2523:0706:1910:0513:3013:5114:4817:28
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2500:0707:1911:0514:3114:5115:4818:28
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2501:0708:1912:0515:3115:5216:4919:28
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2502:0709:1913:0516:3216:5217:4920:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2503:0710:2014:0517:3217:5318:5021:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2404:0711:2015:0618:3218:5319:5022:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2405:0712:2016:0619:3319:5320:5123:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0713:2017:0620:3320:5421:5100:29
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0714:2018:0621:3321:5422:5201:29
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0715:2119:0622:3422:5423:5202:29
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0816:2120:0723:3423:5500:5203:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0817:2121:0700:3400:5501:5304:29
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0818:2122:0701:3501:5502:5305:30
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2512:0819:2123:0702:3502:5603:5306:30