اوقات شرعی به افق هرسین
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی هرسین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هرسین

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی تیر ماه به افق هرسین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2506:0813:2217:0820:3520:5621:5300:30
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2507:0914:2218:0821:3521:5622:5301:30
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2608:0915:2219:0822:3522:5623:5402:30
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2609:0916:2220:0823:3523:5600:5403:31
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2610:0917:2321:0800:3600:5601:5404:31
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2711:1018:2322:0901:3601:5602:5405:31
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2712:1019:2323:0902:3602:5603:5406:31
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2813:1020:2300:0903:3603:5604:5407:32
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2814:1121:2301:0904:3604:5605:5408:32
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2915:1122:2402:0905:3605:5606:5409:32
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2916:1223:2403:1006:3606:5607:5310:32
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3017:1200:2404:1007:3607:5608:5311:33
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3018:1301:2405:1008:3508:5609:5312:33
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3119:1302:2406:1009:3509:5610:5313:33
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3220:1403:2407:1010:3510:5611:5214:33
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3321:1404:2508:1011:3511:5512:5215:34
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3322:1505:2509:1112:3512:5513:5216:34
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3423:1506:2510:1113:3413:5514:5117:34
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3500:1607:2511:1114:3414:5515:5118:34
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3601:1608:2512:1115:3415:5416:5019:35
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3602:1709:2513:1116:3416:5417:5020:35
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3703:1710:2514:1117:3317:5318:4921:35
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3804:1811:2615:1118:3318:5319:4922:35
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3905:1912:2616:1119:3219:5320:4823:36
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4006:1913:2617:1120:3220:5221:4800:36
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4107:2014:2618:1121:3121:5222:4701:36
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4208:2115:2619:1122:3122:5123:4602:36
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4309:2116:2620:1123:3023:5000:4503:37
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:2217:2621:1100:3000:5001:4504:37
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:2318:2622:1101:2901:4902:4405:37
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:2319:2623:1102:2902:4903:4306:37