اوقات شرعی به افق گیلانغرب
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی گیلانغرب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گیلانغرب

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گیلانغرب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2013:2317:0820:2620:4621:4100:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2014:2318:0821:2721:4722:4101:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:1915:2319:0822:2722:4723:4202:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:1916:2320:0823:2823:4800:4303:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4010:1817:2321:0900:2900:4901:4404:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1818:2322:0901:2901:5002:4505:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:1719:2423:0902:3002:5003:4606:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:1720:2400:0903:3103:5104:4707:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:1721:2401:0904:3104:5205:4708:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:1622:2402:0905:3205:5206:4809:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:1623:2403:1006:3306:5307:4910:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:1600:2404:1007:3307:5408:5011:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:1501:2405:1008:3408:5409:5112:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:1502:2506:1009:3409:5510:5113:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:1503:2507:1010:3510:5511:5214:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:1504:2508:1011:3511:5612:5315:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:1505:2509:1112:3612:5613:5316:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:1406:2510:1113:3613:5714:5417:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3200:1407:2611:1114:3714:5715:5418:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3201:1408:2612:1115:3715:5816:5519:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:1409:2613:1116:3816:5817:5620:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:1410:2614:1217:3817:5918:5621:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:1411:2615:1218:3918:5919:5722:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:1412:2716:1219:3920:0020:5723:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1413:2717:1220:3921:0021:5700:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1414:2718:1321:4022:0022:5801:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1415:2719:1322:4023:0123:5802:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1516:2720:1323:4000:0100:5803:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1517:2821:1300:4101:0101:5904:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1518:2822:1301:4102:0202:5905:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3212:1519:2823:1402:4103:0203:5906:37